ZASTUPITELSTVO A VÝBORY

Členové zastupitelstva obce Loukov

Ing. Antonín Zlámal starosta Libosváry
Martin Rosecký místostarosta Loukov
Jana Olivíková členka zastupitelstva Loukov
Petr Krbálek člen zastupitelstva Loukov
Bc. Marta Michaličková členka zastupitelstva Loukov
Jaroslav Bělík člen zastupitelstva Loukov
Milan Novák člen zastupitelstva Loukov
Hynek Kundera člen zastupitelstva Loukov
Jakub Olivík člen zastupitelstva Loukov
Martin Pecháček člen zastupitelstva Loukov
Ing. Leopold Voharek člen zastupitelstva Libosváry

Členové finančního výboru

Jana Olivíková předsedkyně finančního výboru Loukov
Petr Krbálek člen finančního výboru Loukov
Bc. Marta Michaličková členka finančního výboru Loukov

Členové kontrolního výboru

Jaroslav Bělík předseda kontrolního výboru Loukov
Hynek Kundera člen kontrolního výboru Loukov
Jakub Olivík člen kontrolního výboru Loukov

Členové kulturního výboru

Ing. Leopold Voharek předseda kulturního výboru Libosváry
Martin Pecháček člen kulturního výboru Loukov
Martin Rosecký člen kulturního výboru Loukov