Rubrika : Úřední deska

Rozpočtové opatření č. 1/2022


Rozpočtové opatření č. 1/2022

Zaslání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Loukov v uplynulém období 2019-2022


Zaslání návrhu zprávy o uplatňování ÚP Loukov v uplynulém období 2019-2022

Závěrečný účet PMR 2021 – návrh


Závěrečný účet PMR 2021 DSO návrh
Příloha č. 1 záv. účtu PMR 2021 výkaz Fin (plnění rozpočtu) 12.2021
Příloha č. 2 záv. účtu PMR 2021 zpráva o výsledku hospodaření 2021
Příloha č. 3 záv. účtu PMR 2021 Rozvaha 12.2021
Příloha č. 4 záv. účtu PMR 2021 Výsledovka 12.2021
Příloha č. 5 záv. účtu PMR 2021 Příloha 12.2021

Závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady


Závěrečný účet svazku obcí pro hospodaření s odpady

EG.D – oznámení o vytyčování a zaměřování sítí NN


EG.D - oznámení o vytyčování a zaměřování sítí NN

Závěrečný účet 2021 – SCHVÁLENÝ


Závěrečný účet 2021 - schválený
Rozvaha 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Příloha 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021
Zápis výsledku inventarizace 2021
Finanční výkaz 2-12M 2021
Rozvaha PO 2021
Výkaz zisku a ztráty PO 2021
Příloha PO 2021

Kalkulace cen pro vodné a stočné


Kalkulace cen pro vodné a stočné - provozovatel
Kalkulace cen pro vodné a stočné - porovnání
Kalkulace cen pro vodné a stočné - vysvětlivky

Stanovení ceny vodného


Stanovení ceny vodného

Rozpočtové opatření 1/2022 – Podhostýnský mikroregion


Rozpočtové opatření 1/2022 - Podhostýnský mikroregion

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 27.4.2022


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 27.4.2022

Závěrečný účet 2021 – NÁVRH


Závěrečný účet 2021 - návrh
Rozvaha 2021
Výkaz zisku a ztráty 2021
Příloha 2021
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2021
Zápis výsledku inventarizace 2021
Finanční výkaz 2-12M 2021
Rozvaha PO 2021
Výkaz zisku a ztráty PO 2021
Příloha PO 2021

Záměry prodeje


Záměry prodeje

Veřejná vyhláška


Dražební vyhláška

Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZLK


Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje ZLK

Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Loukov ze dne 16.2.2022


Usnesení z jednání Obecního zastupitelstva Loukov ze dne 16.2.2022

Schválený rozpočet obce Loukov 2022


Schválený rozpočet obec Loukov 2022

Veřejná vyhláška


Stanovení místní úpravy provozu
Stanovení přechodné úpravy provozu - mapa

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací


Výzva
Seznam

Výroční zpráva o poskytování informací 2021


Výroční zpráva o poskytování informací 2021

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 16.2.2022


Pozvánka na obecní zastupitelstvo 16.2.2022
1 2 3 8