Rubrika : Spolky a kluby

12. ročník krajské soutěže Woodball, Kubb a Mölkky Libosváry

V sobotu 19. června 2021 se konala krajská soutěž W + K + M v Libosvárech. Klání se zúčastnilo jedenáct dvoučlenných družstev. Zlínský kraj reprezentovalo pět družstev z ASPV Loukov z.s. a čtyři družstva z RC Zlín. Za Olomoucký kraj na soutěž dorazila dvě družstva z Přerova. Všechny tři soutěže probíhaly současně a jednotlivá družstva se postupně v odehrání všech her vystřídala. O hladký průběh celého sportovního dne se postarala ředitelka soutěže společně s rozhodčími a dalšími pomocníky, kteří se na vzniku akce podíleli. Letos to bylo o to náročnější, že počasí bylo obzvlášť dusné a horké. Areál výletiště a přilehlé hřiště v Libosvárech, poskytli hráčům příjemné prostředí k celodennímu sportování. Rodinná atmosféra, přátelští soutěžící, příjemná obsluha v bufetu… to vše dohromady vytvořilo skvělé podmínky pro soutěžící, a ti se tak na akci každoročně rádi vrací. Velkou motivací pro setkávání a trénování je pro nás účast na podzimní republikové soutěži Woodball, Kubb, Mölkky v Mušově – Pasohlávkách (1. – 3. 10. 2021), kde každoročně dosahujeme nejlepších umístění.

Výsledky – turnaj Stolní tenis 2.11.2019 Loukov

Muži:
1. místo Dressner Jaromír KD Bystřice pod Hostýnem
2. místo Páník Vít ASPV Loukov
3. místo Zábranský Jaromír ASPV Loukov
4. místo Rozehnal Tomáš Loukov
5. místo Rozehnal Stanislav Loukov

Ženy:
1. místo Florecová Marie ASPV Loukov
2. místo Gadasová Anna Loukov
3. místo Rozehnalová Irena Loukov

Děti:
1. místo Rozehnal Viktor ASPV Loukov
2. místo Štěpán Gajdoš Bystřice od Hostýnem
3. místo Jakoubek Miroslav Bystřice pod Hostýnem
4. místo Rozehnal Oliver ASPV Loukov

Česká asociace sport pro všechny uspořádala v letošním roce 2. ročník turnaje ve stolním tenise v sobotu 2.11.2019. Turnaj jsme hráli na tři vítězné sety, systém každý s každým. Soutěžících byl stejný počet jako loni, rodinných příslušníků kteří povzbuzovali bylo tentokrát daleko více. Celý turnaj proběhl v pohodové atmosféře a spokojenosti všech účastníků. Za ASPV Loukov předsedkyně Florecová Marie

Republiková soutěž dospělých Woodball, Kubb, Mölkky 4 – 6.10.2019 Mušov – Pasohlávky

Zlínský kraj reprezentovalo 14 soutěžících, 4 rozhodčí
Kroměříž – Loukov: 8 závodníků
Zlín -Slušovice: 2 závodnice
Uherský Brod – Nivnice : 4 závodníci
Rozhodčí: Loukov – Florecová Marie, Kyselovice – Krčmová Leona, Vymětalová Jana, Holešov – Kubíček Oto

Umístění

Kubb – Muži
2. místo Loukov A Páník Vít, Žídek Roman
15. místo Uherský Brod I. Smetana Martin, Smetanová Bronina

Kubb – Ženy
4. místo Loukov D Migová Marie, Duchonová Božena
8. místo Uherský Brod II. Burdová Věra, Denachi Lýdie
9. místo Loukov B Páníková Jarmila, Gadasová Anna
13.místo Slušovice Staroveská Lýdie, Riesslerová Dagmar

Woodball Muži
7. místo Loukov A Žídek Roman, Páník Vít
14. místo Uherský Brod Smetana Martin, Smetanová Bronina
15. místo Loukov C Žídek Michal, Žídková Marie

Woodball Ženy
5. místo Loukov D Duchonová Božena, Migová Marie
8. místo Loukov B Gadasová Anna, Páníková Jarmila
13. místo Slušovice Riesslerova Dagmar, Staroveská Lýdie
14. místo Uherský Brod II. Banachi Lýdie, Burdová Věra

Mölkky společná soutěž
12.místo Loukov A Páník Vít, Žídek Roman
23. místo Uherský Brod I. Smetana Martin, Smetanová Bronina
24. místo Loukov D Migová Marie, Duchonová Božena
26. místo Loukov B Páníková Jamila, Gadasová Anna
28. místo Uherský Brod II. Burdová Věra, Benachi Lýdie
33. místo Loukov C Žídek Michal, Žídková Marie
36. místo Slušovice Staroveská Lýdie, Riesslerová Dagmar

V letošním roce bylo velmi chladné počasí. Celou sobotu pršelo, foukal studený vítr, bylo náročné hrát v takovém počasí. Zlínská výpravy všechno zvládla, jen výsledky byly proti minulému období slabší. Je pravdou, že se hlásí na republikovou soutěž W + K + M stále více závodníků, proto je vyhrát stále náročnější.

Vedoucí výpravy Zlínského kraje Marie Florecová

Krajská soutěž Medvědí stezkou – 18.5.2019 – Nová Bystřice u Olomouce

Soutěž pro děti připravila v letošním roce Olomoucká krajská asociace v krásném sportovním areálu v Nové Bystřici. Soutěžilo celkem 100 dětí z regionů Přerov, Olomouc, Vsetín, Kroměříž.

ASPV Loukov z.s. reprezentovali v kategorii :
Starší žáci III. Viktor Rozehnal, Ludmila Kroupová obsadili 5. místo.
Starší žákyně III. Alena Pořízková, Motochová Amálie 3. místo.

Blahopřejeme ke krásnému umístění.

Za ASPV Loukov z.s. Marie Florecová

Krajský turnaj v Petangue – 16.5.2019 – Luhačovice

Již po páté se družstvo ASPV Loukov z.s. zúčastnilo turnaje v Petangue, který pro seniory pořádá Krajský úřad ve Zlíně. V letošním roce se v turnaji utkalo 42 družstev z celého kraje. ASPV Loukov z.s. reprezentovali Jitka Ondroušková, Marta Šebestů, Ing. Jaromír Zábranský a Marie Florecová. Nedosáhli jsme na první místa, ale hráli jsme velmi dobře a umístili se v polovině startovního pole.

Za ASPV Loukov z.s. Marie Florecová

Informace ke spolkům a bývalým občanským sdružením

Jste členem spolku (občanského sdružení), členem jeho orgánu nebo je ve Vašem okolí fungující spolek?

Spolkům stanoví občanský zákoník od roku 2014 určité povinnosti, které je třeba splnit.

Občanská sdružení podle zákona o sdružování občanů jsou od 1. ledna 2014 považována za spolky podle nového občanského zákoníku. Evidence občanských sdružení dříve vedená Ministerstvem vnitra byla nahrazena na internetu dostupným spolkovým rejstříkem vedeným rejstříkovými (krajskými) soudy.

Do rejstříku se o spolku povinně zapisují zejména jeho název, sídlo, předmět činnosti a údaje o členech orgánů spolku (tj. předsedovi, členech výboru, členech kontrolní komise apod.). Kromě toho je spolek také povinen zakládat některé důležité dokumenty do sbírky listin rejstříku. Jde zejména o aktuální znění stanov, rozhodnutí o volbě člena statutárního orgánu (např. předsedy nebo člena výboru).

Smyslem vedení rejstříku je ulehčit jednání a činnost spolku a zpřístupnit veřejnosti i členům důležité informace. Spolek odpovídá za to, že jsou údaje a listiny ve spolkovém rejstříku aktuální a úplné. Zda jsou údaje náležitě zapsány v rejstříku, lze snadno ověřit na internetu: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik.

Ke změně nebo doplnění údajů ve spolkovém rejstříku je třeba podat návrh na zápis, který se podává na tzv. inteligentním formuláři, který je třeba vyplnit elektronicky na internetu. K návrhu je třeba přiložit zákonem stanovené přílohy např. stanovy, rozhodnutí o volbě statutárního orgánu. Návrh, tj. vyplněný formulář s přílohami, se podává k příslušnému rejstříkovému tj. krajskému soudu (k městskému soudu v Praze spolky se sídlem v Praze a středočeském kraji) podle sídla spolku. Návrh lze podat elektronicky, nebo i v listinné formě (vytištěný formulář je třeba podepsat a podpis nechat ověřit). Návrh není zpoplatněn.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti a Portálu veřejné správy (viz užitečné odkazy níže).

Užitečné odkazy
Vyhledávání ve veřejném rejstřík
Inteligentní formulář pro návrh
Orientační seznam příloh k návrhu na zápis
Přehled rejstříkových soudů
Způsoby založení listin do sbírky listin
Podání do veřejného rejstříku
Zrušení spolku

Kontaktní osoba: Mgr. Alexandra McGehee tajemnice Rady vlády pro nestátní neziskové organizace tel. 296 153 478

ASPV Loukov 1. ročník – turnaj Stolní tenis 24.11.2018 Loukov

Výsledky:

DĚTI
1. místo Štěpán Gajdoš
2. místo Viktor Rozehnal
3. místo Oliver Rozehnal
4. místo Vašek Libosvár
5. místo Lucie Mikulčáková
6. místo Ludmila Kroupová

ŽENY
1. místo Marie Florecová
2. místo Anna Gadasová
3. místo Jarmila Páníková

MUŽI
1. místo Roman Žídek
2. místo Vít Páník
3. místo Petr Havran
4. místo Jaromír Zábranský

Podzimní dny kdy není tolik sportovních aktivit, připravila ASPV Loukov 1. ročník Turnaj ve stolním tenisu pro děti, ženy i muže. Sobotní dopoledne přišli rodiče s dětmi, dospělí aby si zahráli „Pinec“. Někteří si jen vyzkoušeli tuto hru, ostatní si zahráli turnaj.

Vrchní rozhodčí Roman Žídek připravil herní systém, v kategorii hráli každý s každým na dva vítězné sety, později ještě jednou na tři vítězné sety. Pokud hráči nehráli, využívali během celého dopoledne bohaté občerstvení. Celý turnaj jsme si všichni užili, na závěr pohodového dne proběhlo vyhlášení výsledků a sladká odměna.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Soutěže a umístění dětí ASPV Loukov v roce 2018

Krajská soutěž ATLETIKA 20.5.2018 Zlín
Krajské soutěže v atletice se zúčastnilo 58 dětí z celého Zlínského kraje.
ASPV Loukov reprezentovaly dvě soutěžící v kategorii Starší žákyně III. a byly to Natálka Stibůrková, která se umístila na úžasném 5. místě a Liduška Kroupová, která obsadila krásné 6. místo.
Natálce a Lidušce k výbornému umístění blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Regionální soutěž Medvědí stezkou 13.5.2018 Rožnov pod Radhoštěm
Soutěže se zúčastnilo 90 dětí z regionu Vsetín. Také děti z ASPV Loukov měly možnost závodit v soutěži Medvědí stezkou a získat tak nezbytné zkušenosti pro postup na republikové kolo soutěže.
ASPV Loukov reprezentovali 4 soutěžící. V kategorii Starší Žáci III. to byli Liduška Kroupová a Viktor Rozehnal, kteří ovládli svoji kategorii a vybojovali tak zlaté medaile za 1. místo. Za kategorii Starší Žákyně III. nastoupily Alenka Pořízková a Natálka Stibůrková, které byly neméně úspěšné a podařilo se jim tak obsadit skvělé 2. místo.
Všem reprezentantům z Loukova gratulujeme k výbornému umístění.

Republiková soutěž Medvědí stezkou 8.-10.6.2018 Horní Bradlo, Pardubický kraj
Republikového kola soutěže Medvědí stezkou se zúčastnilo 268 dětí z 8 krajů České republiky. Zlínský kraj reprezentovalo 16 dětí, z toho z Loukova se zúčastnily 2 děti. Za ASPV Loukov startovali v kategorii Starší žáci III. Viktor a Oliver Rozehnalovi, kteří si přivezli pěkné 15 místo. Viktorovi a Oliverovi k jejich pěknému umístění blahopřejeme.

Za ASPV Loukov předsedkyně Marie Florecová

XVI. Všesokolský slet 1 – 6 července 2018 EDEN ARENA – PRAHA – 100. výročí vzniku Československa

Dne 5-6. července 2018 proběhla hromadná vystoupení XVI. Všesokolského sletu na stadionu ve Vršovicích v Praze. Poděkování za nácvik a vystoupení, které ocenili jak diváci na stadionu spontánním potleskem, tak všichni kdo sletová vystoupení viděli.

Sokolská skladba pro Mladší žactvo „DĚTI TO JE VĚC“,
Seniorská skladba „PRINCEZKA REPUBLIKA

Paní Hana Horáková z Loukova, nacvičila pod Sokolem Bystřice pod Hostýnem skladbu pro Mladší žactvo „ DĚTI TO JE VĚC“, hudba: Jaroslav Uhlř, Zdeněk Svěrák. V této skladbě cvičilo 8 dětí z Bystřice pod Hostýnem, které vystoupily v Praze. Cvičební náčiní oranžový míč, skládací žíněnky.

Paní Horáková cvičila i sokolskou skladbu pro seniory „ PRINCEZNA REPUBLIKA“
hudba: Karel Hašler.

Česká asociace sport pro všechny (ČASPV) vystoupila 5. července 2018 jako host na XVI. VŠESOKOLSKÉM SLETU s vlastní skladbou: “ GYMNASTICKÝ SEN“ hudba: Felix Slováček

Zlínský kraj v Praze reprezentovalo 10 žen, za ASPV LOUKOV skladbu cvičila Marie Florecová. ČASPV ve skladbě“ GYMNASTICKÝ SEN „ zacvičilo v Praze celkem 355 žen, 75 mužů z celé České republiky. Cvičební náčiní pro ženy „ žluté a červené sítě“, cvičební náčiní pro muže hůlky na“ nordic walking“

Společnou myšlenkou skladby všech cvičenců: Pohyb je pro nás pramenem potěšení, zdravého života a společné sdílení radosti. Někdy víc sníme, než stíháme, ale dohromady proměníme své sny ve skutečnost.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Republiková soutěž Woodball, Kubb, Mölkky 5 – 7.10.2018 – Mušov

V letošní soutěži W + K + M se zúčastnilo 6 krajů, 70 soutěžících, 34 žen, 30 mužů
Zlínský kraj reprezentovalo 14 soutěžících, 4 rozhodčí
Loukov: 10 hráčů
Uherský Brod: 4 hráči
Umístění:
Kubb Ženy
1. místo – Loukov D – Marie Migová, Božena Dochńová
7. místo – Loukov C – Marie Florecová, Jiřina Lukášová
12. místo – Loukov B – Jarmila Páníková, Marie Žídková
15. místo – Loukov E – Kateřina Drozdová, Zuzana Mikulíková
14. místo – Uherský Brod – Burdová Věra, Smetanová Lýdie

Kubb Muži
2. místo – Loukov A – Vít Páník, Roman Žídek
11. místo – Uherský Brod – Martin Smetana, Bronina Smetanová

Woodball Ženy
2. místo – Loukov D – Božena Duchonová, Marie Migová
12. místo – Loukov B – Marie Žídková, Jarmila Páníková
13. místo – Loukov E – Zuzana Mikulíková Zuzana, Kateřina Drozdová
14. místo – Loukov C – Jiřina Lukášová, Marie Florecová
9. místo – Uherský Brod – Smetanová Lýdie, Burdová Věra

Woodball Muži
4. místo – Loukov A – Roman Žídek, Vít Páník

Mölkky – společná hra ženy + muži
6. místo – Loukov C – Marie Florecová, Jiřina Lukášová – 1. místo žen
17. místo – Loukov A – Vít Páník, Roman Žídek
20. místo – Loukov B – Jarmila Páníková, Marie Žídková
27. místo – Loukov D – Marie Migová, Božena Duchońová
30. místo – Loukov E – Kateřina Drozdová, Zuzana Mikulíková
21. místo – Uherský Brod – Burdová Věra, Smetanová Lýdie
22. místo – Uherský Brod – Martin Smetana, Bronina Smetanová

Celý víkend v Mušově nám zpříjemnilo krásné podzimní počasí. Soutěžení ve třech různých hrách je náročné, přesto se vždycky těšíme na soupeře a dobré umístění. V letošním ročníku soutěže Woodball, Kubb a Molkky se zúčastnilo zatím nejvíce 6 krajů i největší počet soutěžících 68 osob. Celá výprava Zlínského kraje uspěla na republikové soutěži velmi dobře, za dobrou reprezentaci všem patří velké poděkování. Na mé pozvání, se zúčastnila Krajské soutěže W +K +M 3.6.2018 v Libosvárech, paní Jiřina Lukášová z Olomouckého kraje. Hrála s panem Pšenkou, velmi dobře získali v soutěžích 2, 3,4. místo. Soutěže se jí zaujaly a domluvily jsme se na další spolupráci. Na republikovou soutěž jsme složili družstvo ASPV Loukov C z jedné hráčky Zlínského kraje paní Florecová, druhá z Olomouckého kraje paní Lukášová, která s sebou přivezla další 4 hráčky z Olomouce. V roce 2019 má zájem Olomoucký kraj, zúčastnit se naší krajské soutěže W + K + M v Libosvárech.

Předsedkyně komise CPP Marie Florecová

Krajská soutěž pro dospělé WOODBALL, KUBB, MÖLKKY 3.6.2018 Libosváry

ASPV Loukov ve spolupráci se Zlínskou krajskou asociací Sport pro všechny uspořádala první červnovou neděli 3.6.2018 již osmý ročník soutěže Woodball, Kubb, Mölkky. Počasí nám v letošním roce přálo, zapršelo jen drobně a krátce. Z celého Zlínského kraje se na výletiště do Libosvár sjelo 22 soutěžících, a vytvořili tak 11 družstev. Účastníci z Loukova vytvořili 4 družstva, Žlutava družstva 2, Zlín 2, Nivnice 2 a Kyselovice jedno družstvo. Všechny tři soutěže probíhaly současně a všechna družstva se s velkým nasazením postupně vystřídala v odehrání jednotlivých her. Hladký průběh celé akce zajistila výborná koordinace ředitelky soutěže. Ke zdárnému průběhu soutěží přispělo také krásné a příjemné prostředí výletiště s dobře opečovávaným trávníkem na hřišti, zajištěný bufet a to vše dohromady vytvořilo skvělou atmosféru pro soutěžící, kteří se každoročně na tuto akci rádi vrací. Těšíme se na setkání se všechmi postupujícími do republikové soutěže Woodball, Kubb a Mölkky, která se uskuteční ve dnech 5.-7. 10.2018 v Mušově – Pasohlávkách.

ASPV Loukov z.s. Zápolení na dálku 13.12.2017

Od října 2017 se v kulturním domě schází smíšené družstvožáků a žákyňASPV Loukov a zkoušírůzné sportovní hry,při kterých se rozvíjíjejich sportovnívšestrannost.
Jednou z možností sportovního vyžití je zapojení do celostátní soutěže ČASPV„Zápolení na dálku“.
Soutěž spočívá v provádění různých sportovních disciplín, které můžeme uskutečnit v prostorách kulturního domu.

Co nám ZÁPOLENÍ NA DÁLKU přináší?
• Porovnání výkonů dětí a mládeže v rámci ČASPV a dané věkové kategorie.
• Pět nenáročných a snadno realizovatelných soutěžních disciplín.
• Využití běžného nářadí a náčiní.
• Zábavu, inspiraci, motivaci,účastnický list pro každého, diplomy a věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.

Soutěžní disciplíny jsou:
• skok z místa
• hod míčem ze sedu
• člunkový běh
• přeskoky přes švihadlo
• ručkování kolem lavičky

Zápolení nám zabralo několik hodin nacvičování disciplín, zlepšování a dosažení co možno nejlepších výkonů. Výsledné časy, počet hodů, počet skoků, jsme odeslali do Prahy a čekáme na vyhodnocení celé soutěže.

ASPV Loukov z.s. Přehazovaná 1.3.2018 v Bystřici pod Hostýnem

Ve cvičících hodinách se hodně zaměřujeme na hru přehazovaná, která je přípravou na volejbal. Po několika hodinách průpravných cvičení, jsme si domluvili první utkání V Bystřici pod Hostýnem. Mgr. Zuzana Horiánská ze Základní školy Bratrství Čechů a Slováků v Bystřici pod Hostýnem nám umožnila setkání v tělocvičně jejich školy. Vzájemné utkání proběhlo ve čtvrtek 1.3.2018 od 14 hodin. Při příjezdu do školy byly děti překvapené velikostí tělocvičny a hlavně soupeři, kteří byli výškově i věkově vyspělejší. Pro loukovské děti bylo utkání velmi náročné, ale zvládli ho skvěle. Odehráli několik setů, kde se vzájemně promíchali, aby si všichni vyzkoušeli různé možnosti hry a také hru s jinými spoluhráči než na které jsou z tréninku zvyklí.Hra pomohla dětem lépe si představit, jak bude dále probíhat příprava na volejbal.

Bohužel chřipka oslabila naše řady, a tak se utkání zúčastnili:
Ludmila Kroupová, Oliver Rozehnal, Viktor Rozehnal, Natálie Stibůrková a Alena Pořízková.

Za ASPV Loukov z.s Marie Florecová

Mikulášská besídka 3.12.2017

Jako každý rok připravila Česká asociace sport pro všechny ve spolupráci s Obecním zastupitelstvem v Loukově, Mikulášskou besídku, při které přispěly obě složky na balíčky pro děti.

Mikulášskou besídku zahájila a slovem celé odpoledne provázela Pavlína Pořízková, náročnou roli zvládla velmi dobře. Pozvala všechny děti i rodiče k vystoupení dětí z Mateřské školy i Základní školy. Pod vedením kolektivu učitelek, děti z Mateřské školy zatancovaly taneček Čertovské rojení. Děti ze Základní školy vedené kolektivem učitelek připravily tradiční Vánoční pásmo.

Čekání na Mikuláše dětem zpříjemnily hry Sáně, na kterých převážely vánoční balíčky. Hra Lyže závodníci obíhali vyznačenou dráhu. Hru na Skákacím míči si také užili plno zábavy. Hra Střílení hokejkou na branku. Nejvíce děti bavila hra Sněhové koulování, kde přehazovali všichni najednou sněhové papírové koule .

Zvonění zvonečků ohlásilo příchod čertů, kteří proběhli sál jako předvoj Mikuláše. Děti z bezpečí náruče rodičů, viděly přicházet anděly a Mikuláše. Po zazpívání krátké písničky nebo básničky, rozdávali andělé dětem balíčky. Mikuláš rozdal balíčky všem dětem, popřál krásné vánoční svátky a rozloučil se slibem, že mezi nás příští rok opět zavítá s celou družinou.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Krajský seminář DONUT BALL 12.11.2017 Loukov

V neděli 12.11.2017 se v kulturním domě v Loukově uskutečnil seminář s balančními pomůckami Donut Ball. Semináře se zúčastnilo 26 instruktorek a cvičitelek z celého Zlínského kraje, aby získaly nové poznatky pro cvičení a pro zpestření jejich cvičebních lekcí.

Úvodní hodinu zahájila lektorka Mgr. Pavlína Hrdlíková s cvičením na Donut Ballu zaměřené na motorické dovednosti pro hodiny s dětmi předškolního a mladšího školního věku.

Lektorka Mgr. Martina Doleschalová, ve druhé hodině semináře, ukázala možnosti využití Donut Ballu jako vhodné pomůcky pro aktivní typ cvičebních hodin jako například posilování nebo kondiční cvičení.

Třetí hodina pod vedením zkušené lektorky PaedDr. Zdeňky Slavíkové byla ukázkou možnosti využití cvičení na Donut Ballu pro seniory a cvičence s pohybovým omezením. Šlo především o pomalá cvičení, strečink a relaxaci.

Po ukončení semináře získaly 3 instruktorky ASPV Loukov Osvědčení o absolvování Semináře na cvičení s Donut Bally. Jmenovitě Marie Florecová, Zdena Lapčíková a Jitka Florecová.

Oddíl ASPV Loukov získal od Zlínské Krajské asociace sport pro všechny 10 kusů Donut Ballu za aktivní činnost v rámci Zlínského kraje i celé České republiky.

Za ASPV Loukov předsedkyně Marie Florecová

Republiková soutěž WOODBALL, KUBB, MÖLKKY

Republikových soutěží Woodball, Kubb, Molky se 6 – 8. října 2017 v Mušově – Pasohlávkách zúčastnilo 32 dvoučlenných družstev z celé republiky.

Zlínský kraj reprezentovalo 12 soutěžících z Loukova, 2 soutěžící z Uherského Brodu.

Výsledky – Soutěž Kubb:

Loukov Muži:
1. místo – Roman Žídek, Vít Páník

Loukov Ženy:
1. místo – Marie Migová, Božena Dochońová
7. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
8. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
10. místo – Helena Mikulíková, Zuzana Mikulíková

Soutěž Woodball:

Loukov Muži:
3. místo – Vít Páník, Roman Žídek

Loukov Ženy:
5. místo – Božena Duchońová, Marie Migová
7. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková
8. místo – Jarmila Páníková, Marie Žídková
9. místo – Jarmila Kundrátová, Marie Florecová
12. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová

Společná soutěž Molkky:
9. místo – Marie Migová, Božena Duchńová
10. místo – Roman Žídek, Vít Páník
14. místo – Zuzana Mikulíková, Jana Hamalová
15. místo – Marie Florecová, Jarmila Kundrátová
26. místo – Marie Žídková, Jarmila Páníková
29. místo – Jana Kurfurstová, Helena Mikulíková

Letošní 8. ročník Republikové soutěže Wodball, Kubb, Molkky byl pro naši výpravu z Loukova opět velmi úspěšný. ASPV Loukov získal 1. místo ve dvou soutěžích, jedno 3. místo i další umístění byla dobrá.

Počasí jako obvykle, foukal studený vítr od jezera, vydržet celý den v tomto počasí dalo všem účastníkům zabrat. Teplé jídlo a spousta tekutin nám pomohly vše překonat. Dobré umístění, s radostí jsme se loučili s přáteli s přáním, že se v příštím roce utkáme na Mušově znovu.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

1 2 3