Rubrika : Sbor dobrovolných hasičů

ČINNOST SDH LOUKOV V ROCE 2015

Členská základna SDH Loukov měla celkem 64 členů, z toho je 37 mužů, 18 žen a 9 dorostů.
Činnost jsme v zahájili tradiční valnou hromadou na hasičské zbrojnici za účasti 38 členů a 4 hostů.
V tomto roce se naše družstva mužů a žen zúčastnila soutěží, pořádali jsme opět různé kulturní akce, prováděli jsme brigády pro naši obec, členové jednotky se zúčastnili školení, prováděli údržbu techniky a zúčastnili se zásahové činnosti.

1. Kulturní činnost
17.ledna: uspořádali jsme maškarní ples
14.února: vodění medvěda v obci
25.dubna: účast na pouti na Svatém Hostýně-Sv. Florián
8.května: oslavy 105 let od založení našeho SDH plus oslavy osvobození obce, ráno průvod do kostela, položení věnců u pomníku padlých, slavnostní schůze a odpoledne ukázky techniky okolních sborů, večer zábava na kulturním domě.
16.května: příprava a stavění maje, kopání díry
23.května: kácení máje, letos vzhledem ke špatnému počasí celý program probíhal na kulturním domě, ve večerních hodinách se máj skácela na hřišti.
23.května: účastnili jsme se ukázky s naší Tatrou na kácení máje v Rajnochovicích
19.července: zúčastnili jsme se hodové mše v Libosvárech
11.srpna: uspořádali jsme letní kino na hřišti TJ Loukov, promítalo se pásmo pohádek Jen počkej, zajíci a následně Postřižiny
23.srpna: uspořádali jsme pohárovou soutěž na hřišti TJ Loukov, zúčastnilo se jí 25 družstev mužů a 15 družstev žen, soutěž je zařazena do podniku PHL
18.září: účast na oslavách 110 let založení SDH Podhradní Lhota, odpoledne jsme tam měli ukázky naší Tatry a naší historické stříkačky Barborky
26.září: uspořádali jsme hodovou zábavu se skupinou Motus
27.září: účastnili jsme se hodové mše, průvod od kulturního domu do kostela a zpět
24.října: diskotéka na kulturním domě
21.listopadu: ukončení letošní sezony na zbrojnici
28.listopadu: zajištění občerstvení na rozsvícení vánočního stromu v obci
5.prosince: Zajištění chození Mikuláše s čerty po obci

2. Účast na schůzích
10.ledna: účast na valné hromadě ve Vitonicích
22.února: účast na valné hromadě okrsku Podhradní Lhota
21.března: účast na valné hromadě okresu Kroměříž ve Zdounkách
17.dubna: účast na okrskové schůzi v Podhradní Lhotě
20.listopadu: účast na poradě PHL, která se konala v místní restauraci Randevů,

3. Oslavy výročí našich členů
10.ledna: účast na oslavě kulatin naší členky Jany Olivíkové
7.února: oslava 70 let starosty našeho SDH

4. Účast na pohřbech
27.února: účast na pohřbu našeho člena bratra Vladimíra Olivíka

5. Brigádnická činnost
22.ledna: zapojeno ohřívání rozvodů vody ve zbrojnici z důvodu jeho zamrzámí
24.ledna: provedeno zateplení vrat u garážového stání naší Tatry 148
11.dubna: sběr starého železa a sběr nepotřebných elektrospotřebičů
Duben až září: po celou dobu probíhalo sečení břehů potoka v obci
1.-30. května: probíhaly terénní úpravy kolem základny na hřišti
4.srpna: úprava a prokypření všech dopadových a hracích ploch na dětském hřišti v areálu TJ
30.srpna: účast na pořádání barum rally na Trojáku
23.září: vykopání a usazení roury na kácení máje na hřišti TJ
17.října: proveden sběr nepotřebného elektroodpadu

Celkem jsme odpracovali na těchto brigádách 600 hodin

6.Soutěžní činnost
V letošním roce se soutěží zúčastnilo družstvo mužů a družstvo žen. Družstvo mužů se zúčastnilo celkem 9 soutěží, které byly převážně zařazeny v PHL, kde obsadili celkové 26. místo s 6 body.
Družstvo žen letos navštívilo celkem 20 soutěží, z toho 12 soutěží bylo zařazeno v PHL a ostatní soutěže se konaly převážně v okrese Přerov. V PHL obsadili celkové 9. místo se 42 body.
Dále jsme uspořádali 13. ročník soutěže o Putovní pohár starosty SDH, který se opět vydařil a podařilo se nám udržet naši soutěž v PHL i pro příští rok. Zároven se nám podařilo vyřešit otázku soutěžního stroje, který nám už vzhledem ke svému stáří v loňském roce vypověděl službu. Za pomocí finanční zápůjčky schválené obecním zastupitelstvem jsme pořídili stroj nový, má vyšší výkon a v letošním roce se obě naše družstva s tímto strojem seznamovala. Zároveň jsme ještě letos dokoupili další potřebné vybavení, které nám nahradilo opotřebovaný materiál.

Soutěže absolvované v roce 2015

Ženy

Datum Místo konání Výsledný čas Umístění
17.5.2015 Radíkov 24,57 5. místo
23.5.2015 Rychlov PHL 22,4 9. místo
6.6.2015 Provodovice 20,08 5. místo
14.7.2015 Tečovice 23,23 13. místo
20.6.2015 Rymice PHL 19,19 4. místo
5.7.2015 Tučapy PHL 34,53 11. místo
11.7.2015 Špičky 18,56 7. místo
12.7.2015 Paršovice 36,01 14. místo
18.7.2015 Karolín PHL 32,06 9. místo
18.7.2015 Kašava,noční 1. místo
19.7.2015 Nová Dědina PHL 24,18 8. místo
25.7.2015 Roštění PHL 18,82 5. místo
1.8.2015 Zahnašovice PHL 27,84 11. místo
1.8.2015 Vítonice noční N N
8.8.2015 Podhradní Lhota PHL 24,56 8. místo
15.8.2015 Nětčice PHL 20,37 12. místo
22.8.2015 Loukov PHL 23,16 11. místo
30.8.2015 Vítonice PHL 19,89 10. místo
5.9.2015 Pravčice PHL 19,27 7. místo

Ženy B

Datum Místo konání Výsledný čas Umístění
22.8.2015 Loukov PHL 51,58 15. místo

Muži

Místo konání Umístění
Tučapy PHL 17. místo
Nová Dědina PHL 20. místo
Kašava noční
Roštění PHL 23. místo
Zahnašovice PHL 28. místo
Vítonice noční 8. místo
Loukov PHL 16. místo
Pravčice PHL 26. místo
Okrsková soutěž 3. místo

Výbor SDH Loukov

Starosta Jaroslav Bělík st.
Velitel Martin Rosecký
Strojník Jaroslav Bělík ml.
Hospodář Hana Hurtová
Jednatel Tomáš Olivík
Referent prevence Ladislav Olivík
Vedoucí mládeže Jiří Chlápek
Referentka žen Iveta Perůtková
Kronikář Renata Strnková
Předseda KRR Jana Olivíková
Členové KRR Jitka Kurfůrstová, Zdeněk Bělík
Členové výboru Pavel Zbrož, Ondřej Olivík, Jakub Olivík

ČINNOST SDH LOUKOV ZA ROK 2012

Členská základna SDH Loukov má celkem 64 členů, z toho 32 mužů, 21 žen a 11 žáků. Činnost v roce 2012 jsme zahájili tradiční valnou hromadou 7. ledna 2012 na hasičské zbrojnici za účasti 33 členů a 3 hostů. V roce 2012 jsme se zabývali pořádáním kulturních akcí, brigádnickou činností, údržbou techniky, školení členů jednotky, zásahové činnosti a tak jako každý rok jsme se zúčastnili několika soutěží.

1. Kulturní činnost

11. 2. 2012 uspořádán maškarní ples 18. 2. 2012 ostatky – vodění medvěda 28. 4. 2012 účast na pouti na sv. Hostýně – FLORIÁN (10 členů) 27. 4. 2012 schůze okrsku v Loukově na okrskové kolo 5. 5. 2012 uspořádáno okrskové kolo v Loukově za účasti okrsku Podhradní Lhota 12. 5. 2012 stavění máje u hřiště za pomocí jeřábu pana Dostála z Vítonic 19. 5. 2012 kácení máje – ve 14 hodin průvod masek od hasičské zbrojnice na hřiště – vystoupení mateřské školky, žáků základní školy, pejskařů z Holešova, klukovských hasičů. Počasí se vydařilo, účast diváků velmi dobrá, na dobrovolném vstupném se vybralo 4 820 Kč, večer zábava se skupinou MOTUS. Akce se vydařila. 22. 7. 2012 účast na hodové mši svaté v Libosvárech – 14 členů 28. 7. 2012 soutěž o pohár starosty SDH Loukov za účasti 18 družstev mužů a 10 družstev žen 28. 9. 2012 hody Loukov – průvod od KD do kostela a zpět ke KD. Po mši svaté se vysvětil nový kříž u hřbitova. Průvodu se zúčastnili hasiči z Loukova a Libosvár, myslivci, krojovaní – záhorácké kroje 29. 9. 2012 hodová zábava, hrála skupina MOTUS, akce se vydařila 1. 12. 2012 rozvícení vánočního stromku u školy – hasiči zajistili občerstvení 5. 12. 2012 Mikuláš – čerti – akce Loukov – Libosváry

2. Školení členů SDH

2. 2. 2012 školení řidičů v Kroměříži – 6 členů 11. 3. 2012 praktické cvičení na dýchací přístroje v Kroměříži – 11 členů 16. 3. 2012 porada starostů ve Zdounkách – 1 člen 21. 3. 2012 praktické cvičení zásahové jednotky v Kroměříži – 11 členů 22. 9. 2012 školení velitelů v Kroměříži – 4 členové 24. 11. 2012 školení strojníků – 5 členů

V letošním roce máme udělané zkoušky na 5 let pro velitele a pro strojníky, dále máme udělané revize na všechny dýchací přístroje a láhve na 5 let.

3. Údržba techniky

18. 1. 2012 technická prohlídka AVIE – Saniterák, Bystřice pod Hostýnem 20. 1. 2012 začalo se pracovat na převodu AVIE z Tachova na Obec Loukov, dále bylo ve Zlíně vyřízeno čidlo na průjezd mýtnou bránou a v Bystřici nové číslo pro Avii. 28. 3. 2012 provedena oprava transporteru u pana Plachého v Loukově, cena 7 000 Kč 28. 5. 2012 oprava transporteru – turbodmychadlo, převodovka – oprava trvá doposud, nebyly peníze 1. 10. 2012 začaly práce na opravě AVIE – vyklizení celého vybavení, odstrojování celé skříně, zkorodované díly, plechy, vyměněny. Čeká nás nástřik podvozku, nový lak a dokončení vnitřku nádstavby. Obec nám zakoupila 3 ks svítilen na helmy, 2 ks zásahových bot a vybavení na likvidaci hmyzu – kukly a spreje.

4. Brigádnická činnost

31. 3. 2012 proveden sběr starých vyřazených elektrospotřebičů, tato akce se ještě uskutečnila 1. 12. 2012 12. 5. – 30. 9. 2012 se provádělo sečení trávy na potoku od dolní zastávky až po hřiště – obě strany potoka 13. 8. 2012 natírání plotu školky barvou – 18 členů 23. 8. 2012 dokončení akce plotu 1. 10. 2012 začaly práce na opravě Avie, které trvají doposud. Do konce roku 2012 se odpracovalo cca 470 hodin. 1. 11. 2012 provedeno čištění kanalizace u Hlavičky Česťa, p. Kunze Jiřího. Prováděny terénní úpravy na pozemku pro výstavbu nové garáže, vykopání šachty na vodu, sečení trávy atd. Na brigádnické činnosti bylo odpracováno celkem 700 hodin.

5. Zásahová činnost

1. 1. 2012 požár kontejneru za zbrojnicí, účast 7 členů 10. 5. 2012 – asi 21:20 hod požár kravína, ustájené koně v Libosvárech. Po příjezdu jsme začali vyvádět koně společně s HZS Bystřice pod Hostýnem, dále zařídili čerpací stanoviště na potoku – dodávka vody na požářiště. Účast 9 členů. 29. 5. 2012 zásah proti vosám ve školce – ucpání otvoru proti návratu. Další zásah proti vosám byl na dětském hřišti na hradě. 7. 9. 2012 účast na pátrání po pohřešované osobě v obci Podhradní Lhota. Ztratil se tam večer člověk v lese. Asi po hodině pátrání byl nalezen a předán zdravotníkům. Účast 9 členů.

6. Účast na soutěžích – žáci

27.5.2012 Racková – N 2.6.2012 Rymice – 9. místo 3.6.2012 Vítonice – 10. místo 10.6.2012 Rychlov – 11. místo 17.6.2012 Sazovice – 11. místo 23.6.2012 Ludslavice – 9. místo 24.6.2012 Loučka – 6. místo 25.8.2012 Dřevohostice – 11. místo 8.9.2012 Tečovice 14.9.2012 Záhlinice Míškovice Loukov

Žáci se umístili ve středomoravském poháru na 14.místě. 12. 5. 2012 se konalo okresní kolo hry Plamen v Kroměříži. Žáci obsadili 16. místo, a na podzimním Plamenu v Šelešovicích v útoku CTIF 10. místo a v branném závodě obsadili 18. místo ze 45 účastníků.

7. Účast na soutěžích – ženy

Loukov – okrsek Zahnašovice Ludslavice Karolín – PHL Rymice – PHL Rychlov – PHL Provodovice – noční Brusné Opatovice Sazovice Lešná – noční Tučapy – PHL Dobrotice Paršovice Horní Újezd Nová Dědina – PHL Loukov – PHL Vítonice – noční Podhradní Lhota – PHL Nětčice – PHL Provodovice Vítonice Karolín – noční Pravčice – PHL

Ženy se na PHL umístily celkově na 3. místě.

8. Účast na soutěžích – muži

Muži se zúčastnili celkem 2 soutěží v Loukově – okrsek a Loukov – PHL.

AVIA – v roce 2012 najeto 1876 km. Transporter – v roce 2012 najeto 2257 km.

9. Závěr

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce Loukov Antonínu Zlámalovi a místostarostovi Ivovi Šenovskému za vstřícný přístup k klukovským hasičům a za finanční podporu od obecního úřadu. Také členům sboru, kteří se podíleli na činnosti v roce 2012 a popřát Vám všem do roku 2013 hlavně pohodu a zdraví.

Sezóna 2010 SDH Loukov

Sbor dobrovolných hasičů Loukov má dvě ženská soutěžní družstva, družstvo mužů a mladších hasičů, které reprezentují obec na soutěžích v požárním útoku.
 
Družstvo žen B je složeno Lenka Urbancová, Jitka Kurfurstová, Jana Olivíková,Iveta Perůtková, Růžena Vlková, Jana Fuksová, Markéta Lesáková, Monika Galambošová.
 
Družstvo mužů-Josef Kopecký, Ondřej Olivík, Martin Urbanec, Lukáš Olivík, Pavel Kotůlek, Pavel Olivík, Pavel Zbrož, Miroslav Olivík.
 
Družstva mužů a žen B se zúčastnili jen vybraných závodů z časových důvodů.
 
Družstvo žen A je složeno,na levém proudu Kateřina Chlápková, pravý proud Lucie Frydrychová,rozdělovač Kateřina Bělíková , na spojích Veronika Tvrdoňová, stroj Renata Strnková, savice Anna Svačinová.
 
Tento tým se zúčastňuje mnoha soutěží v různých ligách a sbírají zkušenosti. Ze všech lig v okolí  si vybrali Podhostýnskou hasičskou ligu, která má 13 soutěží v blízkém okolí a to Rychlov, Tučapy, Dobrotice, Počenice, Karolín, Ludslavice, Rymice, Podhradní Lhota, Přílepy, Pravčice, Prusinovice, Vítonice a Loukov.
 
Soutěž v Loukově se konala 24.7 2010 na hřišti TJ. Do soutěže se přihlásilo 17 družstev mužů a 9 družstev žen. Spousta týmů podcenila terén. Převýšení na trati  překvapilo i zkušené závodníky. První běželi muži a podali velice pěkné výkony. 1. místo Podhradní Lhota 17,82, 2. místo Nová Dědina 17,89, 3. místo Rychlov. V ženské kategorii obsadily 1. místo Pravčice 18,42, 2. místo Rymice, 19,97, 3. místo Tučapy 22,07, 4. místo Loukov A 23,08, …6. místo Loukov B 32,22.

V září 12.9 2010 proběhla ve Vítonicích poslední soutěž v Podhostýnské lize.

Dráha byla přichystaná na asfaltovém hřišti vedle kulturního domu. První běželi muži a nejlepšího času dosáhlo družstvo Karolín 17,51, 2 místo Rychlov 17,53, 3.místo Radkova Lhota 17,70. V ženské kategorii 1.Rychlov 18,42, 2.Rymice18,97, 3.Tučapy 19,21, 4. Loukov 19,21.
 
Mužské  kategorii výsledek soutěže neovlivnil vítěze v lize a tím se stalo družstvo z Nové dědiny. Ale u žen to bylo úplně naopak poslední závod rozhodoval o všem. Před posledním závodem ženy z Loukova držely první příčku. Ale bohužel po závodech ve Vítonicích, kde vládla velká nervozita, ženy první příčku ztratili a dostali se až na 3. místo v lize.I tento výsledek je velice pěkný pro družstvo, které běhá teprve druhým rokem.
 
Během sezóny získaly nové kamarády, posbíraly nové zkušenosti, které budou potřebovat v další sezóně 2011.

Sbor dobrovolných hasičů Loukov

Historie našeho hasičského sboru sahá až do roku 1910. Sbor byl založen z důvodů častých požárů v obci. Do této doby se totiž hasilo primitivně a bez jakéhokoliv organizování. Potřeba rychlého zásahu při požáru si vyžádala lepší organizaci a s tím souvisí i vznik dobrovolného hasičského sboru v naší obcí.

Sbor byl založen přibližně druhou červnovou neděli roku 1910. Tím se začlenil do 49 olomoucké hasičské župy a okrsků obcí Podhradní Lhota, Všechovice, Osičko. Prvním starostou sboru byl zvolen pan František Fabián. Nedlouho po založení sboru vypukla první světová válka, sbor však pokračoval ve své činnosti i nadále. Věnoval se i práci s mladými hasiči, účastnil se soutěží a členové sboru začali s výstavbou hasičské zbrojnice, která byla postavena v roce 1935.        

Během druhé světové války se sbor i přes ztížené podmínky aktivně zapojoval do kulturní činnosti. Pořádal kácení máje, mikulášské večírky, hodové zábavy a sehrál i mnoho divadel. Činnost sboru však byla omezována německými nařízeními. Ze sboru museli být vyškrtnuti všichni neárijští členové, od roku 1940 bylo nařízeno označovat zbrojnice jak česky, tak německy.   

Po válce se členská základna rozšiřovala, protože do sboru přicházeli i mladí členové. Činnost sboru byla i nadále rozmanitá. Hasiči zasahovali do kulturního života různými akcemi a i reprezentací naší obce na soutěžích. 26, června 1960 pořádal sbor oslavy k padesátému výročí založení sboru, které byly spojeny s požárním cvičením. Odměněni byli i zakládající členové sboru.     

V 70. letech došlo k výraznému oživení činnosti. Ve sboru bylo po mnoha letech založeno družstvo mladých žáků, kteří dosáhli úspěchů na okresní soutěži Plamen v roce 1976 – 4. místo a 1977 – 1. místo.     

80.léta jsou v našem sboru spojena nejen s účastí na soutěžích, ale i s preventivními prohlídkami, vysíláním relace s námětem požární ochrany v rozhlase, námětovými cvičeními, se zájezdy a samozřejmě i s hodovou zábavou.   

V 90. letech zasáhly náš sbor dvě významné akce. V neděli 29. září 1996 posvětil místní farář pan František Kouřil po slavnostní bohoslužbě v chrámu sv. Václava znak obce, prapor obce a hasičskou stříkačku. Druhou významnou akcí byly oslavy 90. výročí založení našeho sboru a 55. výročí osvobození obce, které se konaly v sobotu 13, května 2000. Při této příležitosti byla uspořádána okrsková soutěž, jíž se zúčastnila družstva Loukova, Osička, Libosvár, Rajnochovic, Komárna a Podhradní Lhoty.       

Ani v současné době sbor nepolevil ve své činnosti. Členská základna sboru čítá celkem 47 členů, z toho 14 žáků. Mezi tradiční akce našeho sboru se řadí oslavy svatého Floriána,které se konají v květnu a pořádání hasičské hodové zábavy. Aby sbor mohl řádně fungovat, jsou zapotřebí finance. Proto si na svou existenci vyděláváme formou brigád.

K naší činnosti neodmyslitelně patří i soutěže, na kterých můžeme porovnat naše výsledky s ostatními družstvy. V současné době reprezentují sbor družstva žáků, žen a mužů.

Nejlepších výsledků zatím dosahují naše ženy, které se v loňském roce zúčastnily 21 soutěží a z toho byly 4x první, 2x druhé, 4x třetí a 2x čtvrté.

Muži se zúčastnili pouze tří soutěží a z toho se úmistili 1x na druhém a 1x na třetím místě.

Podstatně hůře jsou na tom naši žáci, jejichž výsledky jsou prozatím horší, neboť v loňském roce bylo sestaveno nové družstvo, převážně z mladších žáků.

Do budoucna doufáme, že se nám povede jak v reprezentaci obce, tak i v kulturní oblasti naší činnosti.