Rubrika : Rozpočet

Rozpočtové opatření č. 1/2022


Rozpočtové opatření č. 1/2022

Schválený rozpočet obce Loukov 2022


Schválený rozpočet obec Loukov 2022

Návrh rozpočtu obce Loukov na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok


Návrh rozpočtu obce Loukov na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok

Rozpočtové opatření č. 11/2021


Rozpočtové opatření č. 11/2021

Rozpočtové opatření č. 10/2021


Rozpočtové opatření č. 10/2021

Návrh rozpočtu PMR na rok 2022


Návrh rozpočtu PMR na rok 2022

Rozpočtové opatření č. 8/2021


Rozpočtové opatření č. 8/2021

Rozpočtové opatření č. 7/2021


Rozpočtové opatření č. 7/2021

Rozpočtové opatření č. 6/2021


Rozpočtové opatření č. 6/2021

Rozpočtové opatření č. 5/2021


Rozpočtové opatření č. 5/2021

Schválený závěrečný účet 2020


Závěrečný účet schválený
Rozvaha 2020
Výkaz zisků a ztráty 2020
Příloha
Plnění rozpočtu FIN 2-12
Zápis o výsledku inventarizace za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Rozpočtové opatření č. 4/2021


Rozpočtové opatření č. 4/2021

Návrh závěrečného účtu obce Loukov za rok 2020


Závěrečný účet návrh
Plnění rozpočtu FIN 2-12 za rok 2020
Rozvaha za rok 2020
Výkaz zisku a ztráty za rok 2020
Příloha ÚSC za rok 2020
Zápis o výsledku inventarizace za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020

Rozpočtové opatření č. 3/2021


Rozpočtové opatření č. 3/2021

Rozpočtové opatření č. 2/2021


Rozpočtové opatření č. 2/2021

Rozpočtové opatření č. 1/2021


Rozpočtové opatření č. 1/2021

Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2021


Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2021
Schválený rozpočet roku 2021 včetně plnění za předcházející rok

Veřejná vyhláška


Návrh rozpočtu na rok 2021
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu

Veřejná vyhláška


Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce

Rozpočtové opatření č. 12/2020


Rozpočtové opatření č. 12/2020
1 2 3 5