Rubrika : AKTUALITY

Na těžké životní situaci dlužníků často parazitují insolvenční šmejdi

Insolvence je cestou z dluhové pasti. Využívají ji lidé, kteří nejsou schopni platit své závazky nebo jsou proti nim vedena exekuční řízení. Podle Insolvenčního rejstříku jsou nyní v procesu oddlužení necelé tři stovky dlužníků z ORP Bystřice pod Hostýnem.

Na koho se obrátit, pokud mám zájem o oddlužení
V případě, že se dlužník rozhodne podstoupit proces oddlužení, má dvě možnosti. Může vyhledat pomoc u příslušníků právnických profesí (např. advokátů, insolvenčních správců, soudních exekutorů nebo notářů). Jejich služby jsou však zpoplatněny. Za zpracování insolvenčního návrhu si tito odborníci účtují 4 tisíce korun pro jednotlivce a 6 tisíc korun pro manželský pár. V ceně není započteno DPH.
Druhou možností je obrátit se na tzv. akreditované osoby, kterým Ministerstvo spravedlnosti udělilo povolení na poskytování služeb v oblasti oddlužení. Hlavní výhodou je, že služby těchto akreditovaných osob jsou bezplatné. Zpravidla se jedná o sociální služby, jako jsou např. občanské či dluhové poradny. Ve Zlínském kraji působí celkem 8 akreditovaných osob, mezi které patří i Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín, přesněji Občanská poradna Vsetín, která je součástí dané organizace. Seznam všech akreditovaných osob najdete na webu sako.justice.cz.

Dejte si pozor na tzv. insolvenční šmejdy
Poradkyně Občanské poradny Vsetín Petra Maliňáková doporučuje vyhledat pomoc pouze u prověřených osob či organizací. „Je to i jedna z cest, jak se vyhnout tzv. insolvenčním šmejdům,“ doplňuje Petra Maliňáková.
Insolvenční šmejdi aktivně oslovují lidi ve špatné finanční situaci a nabízejí jim snadné oddlužení. Hlásí, že za dlužníka zařídí vše potřebné a zajímá je jen dlužníkovo blaho. Vzbuzují dojem, že bez jejich pomoci nelze vstup do insolvence nikdy zvládnout. Pravdou ale je, že tyto osoby zpravidla nejsou schopné oddlužení zprostředkovat. „Často oslovují dlužníky, kteří mají nějakou nemovitost, kterou se snaží výhodným způsobem získat pro sebe,“ vysvětluje Maliňáková. Služby těchto šmejdů často stojí dlužníky desetitisíce korun a situaci dlužníků zpravidla ještě zhorší.

Občanská poradna Vsetín nabízí své služby
Hledáte-li odbornou radu, obraťte se např. na poradkyně Občanské poradny Vsetín. Zabývají se nejen dluhovou problematikou, ale také rodinnými, pracovně-právními a majetkovými vztahy, spotřebitelskou problematikou, bydlením, trestním právem či občanským soudním řízením. Poradenství poskytují od roku 2006 a působí i na svých pobočkách ve Valašských Kloboukách, Bystřici pod Hostýnem, Velkých Karlovicích a Novém Hrozenkově. Veškeré služby Občanská poradna Vsetín poskytuje bezplatně. Více informací o této službě se dozvíte na webu www.vkci.cz nebo na tel. čísle 774 262 243.

Očkování COVID 19

Mobilní očkovací tým přijede do obce Loukov 17.9.2021 v 09:00 hod.- kulturní dům, vektorová vakcína Janssen – jednodávková,
určena pro zájemce z řad obyvatel starších 18 ti let. S sebou vzít občanský průkaz a kartičku pojištěnce.

Nabídka zaměstnání v regionu

Firma Bemi se sídlem v Bystřici pod Hostýnem, v Meziříčské ulici, hledá nové kolegy!!

Do naší lakovny hledáme zodpovědnou, manuálně zručnou osobu s pozitivním přístupem k práci na pozici dělník přípravy. Práce je vhodná pro muže i ženy. Zkušenosti z výrobních procesů vítáme, nejsou ale podmínkou, všechno potřebné Vás naučíme. Důležité je chtít pracovat a zapojit se do našeho týmu.
Bližší informace na našich webových stránkách, firemním Facebooku, nebo telefonu 606 508 359.

Uzavření komunkace Loukov – Chvalčov

Oznamujeme Vám uzavření místní komunikace z obce Loukov do obce Chvalčov kolem fotovoltaiky.
Uzavření bude probíhat od 03.8.2021 do 05.08.2021.
Důvodem uzavření je překop komunikace za účelem vybudování propustku.
Provoz sběrného dvoru není omezen.

Děkujeme za pochopení

Bc. Božena Měchurová Studená
Referent státní správy
Obecní úřad Chvalčov
Obřanská 145
768 72 Chvalčov

Tel.: 573 379 770, 771
Email: studena@obec-chvalcov.cz
www.obec-chvalcov.cz
ID DS: 7q8bew4

Cyklobusy budou Valašsko brázdit až do konce léta


Zlín, 1. 7. 2021 — Pustevny, Velké Karlovice, Bumbálka… Nejznámější turistické cíle Beskyd a Vsetínských vrchů na území Zlínského kraje budou v letní sezóně dostupnější pro cyklisty. A to nejen pro ty nejzdatnější, ale i pro rekreační cyklisty a rodiny s dětmi. Od 1. července až do 28. září totiž budou Valašsko brázdit linky cyklobusů – autobusů s vlekem, které poberou až 22 kol.

„Chceme, aby Integrovaná doprava Zlínského kraje pokryla nejen dopravu občanů za povinnostmi, do zaměstnání, do škol nebo na úřady, ale aby jim umožnila i aktivní trávení volného času,“ uvedl Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED).
Dá se očekávat, že největší zájem mezi cykloturisty bude o spoj, který od 3. července do 28. září bude jezdit o volných dnech, tedy vždy v sobotu, v neděli a o státních svátcích. „Autobus vyjede v 8.35 hodin z autobusového nádraží ve Vsetíně a přes Velké Karlovice a Bumbálku vyveze cyklisty až na Pustevny (v 10.17 hodin), odkud se otevírá možnost vyrazit na Radhošťskou cyklotrasu nebo Radegastův okruh,“ říká dopravní specialista společnosti KOVED Ing. Miroslav Fusek. Stejnou trasou se pak cyklobus vrátí zpátky do Vsetína.

Po celé prázdniny, tedy od 1. července do 31. srpna, vyrazí cyklobus na Vsetínsko i v pracovní dny. „Ve všední dny vyjede autobus s přívěsem na kola v 8.35 hodin z autobusového nádraží ve Vsetíně přes Velké Karlovice na Bumbálku. Odtud se vrátí do Velkých Karlovic na Podťaté, na rozcestí Soláň vyčká na vlak od Vsetína (odjezd ze Vsetína 9:55, příjezd Velké Karlovice-zastávka 10:39) a pak přes Hutisko-Solanec zamíří do Rožnova pod Radhoštěm. V srpnu pak cyklobus vyjede ještě ve 12.20 z Rožnova pod Radhoštěm přes Valašskou Bystřici a Dušnou zpátky do Vsetína,“ představuje trasu Ing. Fusek.

Každý cyklobus může přepravit až 22 jízdních kol, cena za přepravu kola je 15,- Kč. Kola navíc běžně přepravují i vlaky mezi Vsetínem a Velkými Karlovicemi (za 30,- Kč), takže je možné kombinovat přepravu cyklobusem a po železnici.

„Věříme, že tato nabídka turisty osloví a bude během letní sezóny vyhledávaná. Jestli se osvědčí, v příštím roce nabídku cyklobusů rozšíříme i na další linky,“ uzavírá Ing. Martin Štětkář.

Železniční tratě ve Zlínském kraji procházejí rekonstrukcí

Zlín, 16. 6. 2021 — Nová nástupiště, opravené výpravní budovy, bezpečnější železniční přejezdy… Cestující po železnici ve Zlínském kraji si mohou i v letošním roce všimnout, že na tratích po celém regionu probíhají větší i menší stavební práce. Investorem akcí je státní organizace Správa železnic. Projekty představil Ing. Ladislav Kašpar, ředitel oblastního ředitelství Správy železnic v Olomouci.
Hotové akce
K nejviditelnějším akcím, které už jsou dokončené, patří rekonstrukce výpravní budovy v zastávce Lhotka nad Bečvou na trati 280 Hranice na Moravě – Horní Lideč. Objekt získal novou fasádu, cestujícím je k dispozici opravená čekárna a hygienické zařízení (náklady 9 mil. Kč).
Na dalších zastávkách v kraji proběhla rekonstrukce nástupišť: Na trati 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk bylo zrekonstruována nástupiště v zastávce Šumice, přičemž byl vybudován bezbariérový přístup a upravena budova čekárny (37 mil. Kč), v květnu byla na stejné trati provedena rekonstrukce nástupišť v zastávkách Vésky a Popovice (9,7 mil. Kč). Na trati 282 Vsetín – Velké Karlovice došlo k rekonstrukci zastávky Karolinka-zastávka, která nově získala bezbariérový přístup (13,5 mil. Kč). Na stejné trati byla letos dokončena rekonstrukce čtyř přejezdů (téměř 65 mil. Kč).
Probíhající akce
V současné době probíhá oprava trati 280 v úseku mezi Bystřičkou a Jablůnkou v celkové výši 173 mil. Kč.
Na trati č. 330 z Břeclavi do Přerova probíhá už od loňského roku postupný přechod ze stejnosměrného napětí na střídavé. Stavba bude ukončena v září příštího roku a její součástí je také příprava na budoucí elektrifikaci trati Otrokovice – Zlín střed – Vizovice a tratí mezi Veselím nad Moravou, Starým Městem u Uherského Hradiště, Luhačovicemi a Brumovem-Bylnicí. Náklady na akci se pohybují kolem 2 miliard Kč.
Akce před zahájením
Z nejvýznamnějších akcí, které budou ještě v tomto roce zahájeny, je třeba zmínit rekonstrukci stanice Vsetín. Začne v září a dojde při ní k redukci kolejiště, aby mohla být vybudována nástupiště s mimoúrovňovým přístupem díky dvěma podchodům. Vznikne také nová výpravní budova, která bude sloužit jako společný odbavovací terminál pro vlakovou i autobusovou dopravu. Předpokládané náklady jsou 2,2 miliardy Kč.
V srpnu by měla být zahájena také rekonstrukce stanic Holešov (430 mil. Kč) a Bystřice pod Hostýnem (591 mil. Kč), které získají bezbariérový přístup. V Bystřici pod Hostýnem vznikne nová výpravní budova.
V červnu začíná také rekonstrukce zastávek Rajnochovice a Popov, přičemž obě získají bezbariérový přístup. Ve druhé polovině roku začnou ještě rekonstrukce přejezdů ve Zborovicích, Zdounkách a v Uherském Ostrohu. Počítá se také s opravou výpravních budov v Holešově a v Tlumačově.
O nás
Integrovaná doprava Zlínského kraje (IDZK) je projekt, který propojuje módy veřejné dopravy ve Zlínském kraji v jeden ucelený systém s jednotnými standardy kvality a možností cestování na společnou jízdenku. Cílem je zvýšení komfortu cestujících, konkurenceschopnosti veřejné hromadné dopravy a zlepšení kvality života v kraji. O provoz systému IDZK se stará krajská společnost Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. (KOVED).

Kontakt pro média:
Mgr. Jan Malý – manažer marketingu
maly@koved.cz / +420 704 698 624 / www.idzk.cz

Tisková zpráva Ředitelství silnic Zlínského kraje

V Loukově začne rekonstrukce další silnice – směrem na Libosváry
Obyvatelé Loukova na Kroměřížsku se mohou těšit na další rekonstruovanou silnici. Po již dokončované opravě hlavního průtahu obcí II/150 přichází na řadu silnice III. třídy z Loukova do Libosvár. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde obnoví za téměř 23 milionů korun přibližně kilometrový úsek silnice.

Popis prací
Předmětem díla je stavební úprava silnice III/43810 v délce 945 metrů, který se nachází z části v intravilánu obce Loukov a z větší části v extravilánu mezi Loukovem a místní částí Libosváry. Začátek úpravy se nachází v obci Loukov ve vzdálenosti asi 35 metrů od křižovatky se silnicí II/150, kde navazuje na rekonstrukci průtahu obcí. Konec řešeného úseku je na začátku místní části Libosváry. Součástí stavby je výstavba nové dešťové kanalizace v celkové délce 225 metrů.

V intravilánovém úseku bude vybudována kompletní konstrukce vozovky s navýšením nivelety až o 70 centimetrů, přičemž původní vozovka bude využita jako součást spodní stavby. Šířka vozovky v tomto úseku bude 6,5 metru mezi obrubami. Odvodnění vozovky v intravilánovém úseku bude zajištěno pomocí dešťových vpustí napojených do nové kanalizace. V extravilánovém úseku bude ve středové části vozovky provedena recyklace za studena, na obou krajích bude provedena celková výměna konstrukčních vrstev vozovky včetně sanace zemní pláně. Vozovka v extravilánu bude mít šířku rovněž 6,5 metru. V rekonstruovaném úseku silnice bude osazeno nové trvalé svislé dopravní značení.

Zhotovitel, cena, termín
Zhotovitelem stavby je firma KARETA, s. r. o., Bruntál. Smluvní cena za tuto zakázku činí 22,736 milionu korun (vč. DPH). Předpokládá se, že dopravní omezení a stavební práce budou zahájeny 24. května 2021. Stavba bude přerušena přes zimní období a dokončena v prvním pololetí roku 2022.

Uzavírky a dopravní omezení
Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky (cca 5 měsíců). Veškerá doprava mimo IZS bude vedena po objízdné trase Loukov – Panská Šopa (křižovatka silnic II/150 a III/4389) – Libosváry. Dokončovací stavební práce (cca 1 měsíc) budou probíhat za částečné uzavírky po polovinách šířky vozovky s řízením dopravy pomocí semaforové soupravy.

Co už je v Loukově hotovo
V obci Loukov probíhá již od července 2019 rozsáhlá rekonstrukce průtahu II/150. Z celkových nákladů 71,6 milionu korun zde bylo na konci dubna 2021 prostavěno již 59,2 milionu korun. Na konci května 2021 bude zbývat dokončit posledních 100 metrů z celkové délky 1,4 kilometru rekonstruovaného úseku. „Rekonstrukce průtahu II/150 v Loukově by měla být celá hotova do konce července tohoto roku. Po rekonstrukci nebo plošné obnově povrchu tak již bude celá trasa silnice II/150 od Bystřice pod Hostýnem po Valašské Meziříčí,“ uvedl ředitel ŘSZK Bronislav Malý.

Zlín 19. května 2021

Kontakt:
Ředitelství silnic Zlínského kraje
Tel. 577 044 206
E-mail: rszk@rszk.cz
Internetové stránky: www.rszk.cz
________________________________
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, bylo založeno 1. 10. 2001. Jeho zřizovatelem je Zlínský kraj. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSZK je výstavby, oprava, údržba a majetková správa silnic a jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Zlínského kraje. Ve správě ŘSZK jsou všechny silnice II. a III. třídy na území Zlínského kraje. Dohromady jde o 511 kilometrů silnic II. třídy a 1 250 kilometrů silnic III. třídy. K těmto silnicím patří také 725 mostů. ŘSZK má 46 zaměstnanců a pracoviště ve všech čtyřech okresech kraje.

Vakcinace psů

Dne 22.5.2021 v Loukově u kulturního domu od 9:30 do 11:00 hod. a v Libosvárech od 11:00 do 12:00 hod. bude veterinář provádět vakcinaci psů proti vzteklině a jiných chorobám.
Po domluvě lze provést vakcinaci psů i přímo v objektu majitele zvířete. Poplatek za vakcinaci činí 100,- Kč.

1 2 3 4