Zákaz rozdělávání ohně

Vzhledem ke zvýšenému množství požárů v lesních porostech způsobených rozděláváním ohně návštěvníky lesa /turisty/.
Upozorňujeme, že dle zákona o lesích platí pro návštěvníky lesa přísný ZÁKAZ rozdělávání ohně nejen v lesním porostu, ale i 50m od jeho hranice.