Žádost o informace na základě zákona 106/1999

Odpověď 1/2019