VÝZNAMNÉ VÝROČÍ ŠKOLY

8. října se konaly oslavy 135. výročí otevření školy v Loukově. Byl připraven dopolední i odpolední kulturní program, ve kterém vystoupili nejen naši žáci pod vedením ředitelky školy, třídních učitelek a vychovatelky, ale svou troškou přispěly také děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Zbrožové. O hudební program se postarali zejména bývalí žáci školy, kteří zde navštěvovali také hru na klávesy. Jmenovitě Anhelina Morzhul, Katka Bobková, Vojta Grygar, Jakub Zemánek a Viktorie Plášková. Kromě skladeb na klávesy jsme si mohli poslechnout také jednu skladbu na kytaru v podání Viktora Rozehnala. Každé vystoupení bylo po zásluze odměněno velkým potleskem. Program zpestřilo také vystoupení paní uč. Buchmannové, která za doprovodu své kolegyně ze ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem zazpívala dvě písně z pohádky „Nesmrtelná teta „.
Během programu přišla paní Fabiánová, která zde dlouhé roky působila nejprve jako učitelka a později ředitelka školy. Mrzí mne, že se nemohla ze zdravotních důvodů dostavit paní Miluše Marešová, která na škole také dlouhé roky působila jako ředitelka školy. Všem vystupujícím a hostům byly předány upomínkové předměty. Škola byla otevřena pro veřejnost do 16 hod. , každý, kdo si udělal čas, si mohl školu prohlédnout. Velkou pochvalu zaslouží prváčci, kteří teprve po měsíčním působení ve škole své vystoupení zvládli na výbornou.

Mgr. Jarmila Mikulíková