Veřejná vyhláška změna územního plánu Loukov č.1

Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy
Text návrh změny
Odůvodnění změnové znění
Odůvodnění úplné znění
Odůvodnění
Výkres základního členění
Výkres základního členění - návrh ÚZ
Hlavní výkres
Hlavní výkres - celkem
Hlavní výkres - návrh ÚZ
Hlavní výkres - návrh ÚZ - celkem
Výkres VPS, VPO a a sanací
Výkres VPS, VPO a a sanací - návrh ÚZ
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu