Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

SVÁTEK DĚTÍ

Jako každý rok, tak i letos jsme oslavili v naší škole ,, Mezinárodní den dětí“. Vydali jsme se podívat na výstavu výtvarných prací ZUŠ z Bystřice pod Hostýnem, kterou navštěvují i někteří naši žáci. Výstava byla umístěna v prostorách bystřického zámku.

Výtvarné práce měly společné téma ,,ZEMĚ“. Po zhlédnutí pěkných výtvarných děl jsme měli připravenou prohlídku zámku. Naše návštěva končila v opravené kapli, kde se v současné době nachází expozice věnovaná napoleonským vojákům. Protože jsme byli v Bystřici, tak nesměla chybět ani zmrzlina, na kterou jsme se stavili do cukrárny při cestě k autobusu. Po návratu do školy na nás čekalo ještě jedno překvapení. Podle zájmu si žáci mohli vyrobit obrázek z barevného písku. Vše nám ukázal a s trpělivostí vysvětlil pan Bláha, kterému tímto děkujeme. Závěr našeho dětského dne patřil sportu na naší školní zahradě.

CHODEC – BEZPEČNĚ NA CHODNÍKU A SILNICI

Blíží se prázdniny, a proto je vhodné našim žákům opět připomenout bezpečné chování na chodníku a hlavně na silnici. 19. května nás navštívil pan Patík z BESIPU, který si pro nás připravil, zábavnou formou, besedu k tomuto tématu. Názorně na interaktivní tabuli žákům ukázal nebezpečné situace na vozovce, jejich řešení, žáci si zopakovali pravidla bezpečného přecházení silnice, správné označení chodců při chůzi po vozovce. V závěru povídání žáci vyplnili shrnující testík, který pro mnohé dopadl výborně. Hlavně doufáme, že se všichni těmito pravidly budou řídit a dávat na sebe pozor.

KONCERT FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

Výchovný koncert s názvem „ NÁVŠTĚVA V ZOO„ jsme měli možnost navštívit 14. května.

Konal se v krásném prostředí Kongresového centra Zlín. Průvodní slovo měl sám pan dirigent, který používal pro zpestření různé kostýmy zvířat. A pokud děti dobře poslouchaly, mohly rozeznat v jednotlivých skladbách hlasy a zvuky např. lva, slona, slavíka, myšky a dalších zvířat.

Koncert byl doplněn také videoprojekcí a dalšími efekty, takže si myslím, že to byl opravdu pěkný zážitek a těšíme se na další.

 

STŘÍPKY ZE ŠKOLY

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY je od 1. 4. prodloužen do 15:30 hod. Prosíme rodiče, aby si své děti vyzvedávali podle časů uvedených na vstupních dveřích. Děkujeme.

 

Žáci 3.a 5. ročníku se zapojili do srovnávacího testování projektu STONOŽKA

 

DEN ZEMĚ jsme si připomněli 22. dubna. Proběhl projektový den, v jehož průběhu plnili žáci na stanovištích úkoly zaměřené na ekologii, připomněli si důležitost třídění odpadu, chráněná území našeho okolí – Kelčský Javorník, Pod Kozincem a na školní zahradě si vyzkoušeli frotáž a land art /krajinné umění/.

 

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE se konalo 30. dubna a tady jsou výsledky.

 

I. KATEGORIE – žáci 1. a 2. ročníku

1. místo – Radim Hlavička

2. místo – Leona Dohnalová

3. místo – Kristýna Halenčáková

 

II. KATEGORIE – žáci 3. – 5. ročníku

1. místo – Katka Klasová

2. místo – Dominik Galamboš, Vláďa Smékal

3. místo – Markéta Hlavičková, Erik Závodný, Matěj Rola

 

Od 11. května bude probíhat sběr starého papíru.

 

MĚSÍC BŘEZEN V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BYL VE ZNAMENÍ SOUTĚŽÍ

První týden v březnu jsme ukončili soutěž čistoty, kterou tentokrát vyhráli čtvrťáci a páťáci. Jejich snaha byla oceněna sladkou odměnou. Doufejme, že jim to vydrží i nadále.
Další soutěž byla pěvecká „ O HOSTÝNSKOU PÍŠŤALIČKU „, která se koná každoročně v ZUŠ Bystřici p. H. Byla by škoda tam neposlat také naše šikovné zpěváčky. Krásné 1. místo, s postupem do oblastního kola, získala ve své kategorii Victoria Plášková, žákyně 2. ročníku. I další dvě děvčata Bára Fialová a Ester Grygarová si vedla velmi dobře.
Další soutěže byly zaměřeny na matematiku.

Nejprve to byl Matematický klokan , do této soutěže se zapojili, stejně jako v uplynulých letech, žáci 2. – 5. ročníku. Tato soutěž je zaměřena na řešení neobvyklých matematických úloh.

Pro žáky 5. ročníku byla určena PYTHAGORIÁDA, ale vyzkoušeli si ji i čtvrťáci. Celkem ji řešilo 9 žáků a nejlepší výsledky měli M. Hlavičková, N. Rolová a L. Gajdušková.
Žáci 4. ročníku se pod vedením pana Lišky z oddílu házené naučili základy této pěkné míčové hry a 20. dubna se zúčastní turnaje v Bystřici p. Host. Budeme jim samozřejmě držet palce.

26. března jsme uspořádali DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Rodiče měli možnost navštívit výuku .

Zahájili jsme také plavecký výcvik na bazéně v Holešově a poslední akcí byla návštěva velikonočního programu ve SVČ TYMY Holešov.

Za zmínku ještě stojí, že byly poslány výtvarné práce žáků 4. a 5. ročníku do soutěže „ KNIHA A JÁ“, kterou organizuje SVČ Lužánky.

zs_prace_2015_10
zs_prace_2015_09
zs_prace_2015_08
zs_prace_2015_07
zs_prace_2015_06
zs_prace_2015_05
zs_prace_2015_01
zs_prace_2015_02
zs_prace_2015_03
zs_prace_2015_04

CO NÁS ČEKÁ V II.POLOLETÍ

ÚNOR
– zápis do 1.ročníku
– soutěž tříd v čistotě
– vyhodnocení sběru šípků

BŘEZEN
– „JARNÍ PRÁZDNINY“ – 9.- 13. BŘEZNA
– vystoupení na VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
– „DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“ – termín bude upřesněn
– soutěž ve zpěvu ,,O HOSTÝNSKOU PÍŠŤALIČKU“ v ZUŠ Bystřici p. H.
– zahájení plaveckého výcviku – bazén Holešov
– základy miniházené – žáci 4. ročníku
– „PŘIŠLO JARO DO VSI“ – návštěva velikonočního programu v TYMY Holešov

DUBEN
– RECITAČNÍ SOUTĚŽ
– projektový den „DEN ZEMĚ“
– návštěva knihovny, bezpečný internet
– beseda se členem Mysliveckého sdružení

KVĚTEN
– besídka „DEN MATEK“
– „JSEM CYKLISTA“- závěrečná zkouška žáků 4.ročníku na dopravním hřišti
-sběr starého papíru
– vycházka „POCHOD PRO ZDRAVÍ“
– návštěva divadelního představení, koncertu dle nabídky

ČERVEN
– oslava „DNE DĚTÍ“
– návštěva předškoláků ve škole
– projektový den “ ŠKOLA HROU “
– atletické závody
– školní výlet
– fotografování tříd
– vyhodnocení sběru starého papíru
– ukončení školního roku – rozloučení s žáky 5.ročníku

STŘÍPKY ZE ŠKOLY

Dne 23.1.2015 nás ve škole navštívili manželé ze Skotska(Pat a Dag). Byli velmi příjemní a povídali si s námi anglicky, kupodivu jsme jim hodně rozuměli. Besedy se zúčastnily všechny tři třídy.

skoti2015

11. prosince proběhla každoroční soutěž AJ ,,Vánoční luštění “ v B.p.H. Za 3. ročník soutěžili všichni žáci a nejlépe se umístili D. Galamboš (1. místo), M. Závodný (2. místo) a Vl. Smékal (3. místo). GRATULUJEME! Za 4. a 5. ročník se soutěže zúčastnili L. Vičar a M. Hlavičková, kteří sice první 3 místa neobsadili, ale i tak pěkně reprezentovali naši školu.

Ester G., 5. ročník

Žáci 4. a 5. ročníku prokázali svou šikovnost při výrobě plastického Betlému. Pomocí tvrdého papíru, temperových barev a lepidla vytvořili krásný plastický obraz, který zdobil vstupní prostor školy po celý Advent. betlem

Poslední předvánoční školní den proběhla ve škole soutěž „Loukovská Superstar“.

V kategorii 1.- 3.ročník zvítězila Viktorka Plášková, na 2. místě skončil Dominik Galamboš a 3. místo obsadila Veronika Olivíková.

V kategorii 4.- 5. ročník zvítězila dvojice Nikola Rolová a Markéta Hlavičková. Děvčata předvedla krásné kouzelnické triky. Na 2. místě skončila Ester Grygarová a 3. místo získali Natálka Drcmánková a Jakub Zemánek.

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Letos se tato akce konala v sobotu 29. 11. tradičně u naší loukovské školy. Žáci zarecitovali básně a zazpívali písně se zimní tématikou, pěknou píseň zazpívala také  Katka Bobková. Potom už všichni čekali, až se rozsvítí vánoční strom. Ikdyž Martin nepřijel na bílém koni , zimu nám dostatečně připomínal ostrý severák a tak určitě přišel vhod punč a „svařák „ , který připravili loukovští hasiči.

VÁNOČNÍ PROGRAM V TYMY HOLEŠOV

26. 11. Jsme se vypravili do Střediska volného času v Holešově na vánoční program s názvem “VÁNOCE  NA VALAŠSKU A  HANÉ“. Žáci měli možnost napsat dopis Ježíškovi, připomněli si vánoční zvyky , ochutnali vánoční čaj, valašské frgály, prohlédli si kroje, zazpívali koledy a s sebou si odvezli i nějaké recepty. Do školy jsme se vraceli  spokojeni a s dobrou náladou.

INFORMACE ZE ŠKOLY

26. listopadu jedeme do SVČ  TYMY HOLEŠOV na vánoční program. Odjezd v 7:55 hod. objednaným autobusem. Návrat cca 10:30 hod. Cena programu je 40,- Kč. /ochutnávka koláčků z Hané a Valašska, vánoční čaj … /

Odpoledne se konají v jednotlivých třídách  individuální konzultace. Čas upřesní tř. učitelky v ŽK.

29. 11. – ROZSVĚCENÍ  VÁNOČNÍ  STROMU  U  ŠKOLY  V  17:30  HOD.

7. 12. – vystoupení žáků na Mikulášské besídce v KD.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Z bezpečnostních důvodů bude škola uzamčena dopoledne i odpoledne. Dopoledne můžete zvonit v době přestávek a to v 8:50 – 9:00 hod., 9:50 – 10:05 hod.,  10:50 – 11:00 hod. a v 11:50 hod.

Odpoledne ve 13:00 a dále v době odchodů žáků ze školní družiny na základě času uvedeného na zápisním lístku ŠD.

Dopis ministra školství – ZDE /PDF/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE

Škola je zapojena do projektů
– Ovoce do škol
– Školní mléko
– Recyklohraní
– Zdravé zuby

AKCE  ŠKOLY  A  SDRUŽENÍ  RODIČŮ  PŘI  ZŠ

Co už proběhlo
– beseda o zubní hygieně
– sběr šípků
– výuka ma dopravním hřišti – žáci 4. ročníku
– projekt „Tonda obal na cestách „ zaměřený na třídění odpadů ve spolupráci s firmou EKO-KOM, návštěva sběrného dvora na Chvalčově, ukázka techniky
– lampionový průvod

Co  nás  čeká během  1. pololetí
– sběr pomerančové kůry
– dětský bazárek – 31. 10. a 1. 11. 2014
– vystoupení na KD pro důchodce   8. 11.2014 v 15,00 hod.
– program v TYMY Holešov VÁNOCE  NA  VALAŠSKU A  HANÉ  25. 11.2014
– DEN  SLABIKÁŘE – předání 1. učebnice  žákům 1. ročníku
– Loukovská superstar – vystoupení jednotlivců, skupin žáků – 19.12.2014
– vystoupení na Mikulášské besídce v KD
– vánoční besídka – 16. 12.2014
– návštěva předškoláků v 1. třídě – 18. 12.2014
– beseda s příslušníkem Policie ČR
– příprava zápisu do 1. ročníku
– recitační soutěž – 29. 1. 2015
– vyhodnocení sběru šípků
– vydání vysvědčení za 1. pololetí – 29. 1. 2015

1 2 3