Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Ve čtvrtek 19. 5. se konala recitační soutěž. Potěšilo nás, že se do této soutěže zapojilo více žáků než do pěvecké. Jako vždy byla rozdělena na 2 kategorie. V 1. kategorii byla zařazena 1. a 2. třída a zúčastnilo se patnáct žáků. Na prvním místě se umístila Emilka Hradilová, na druhém místě se umístili Kristýna Halenčáková a Radim Hlavička a na krásném třetím místě se umístili Jana Mikulíková a Jakub Nenutil.

V 2. kategorii soutěžila 3., 4. a 5. třída a zúčastnilo se 11 žáků. Na prvním místě se umístil Jirka Pohlotka, na druhém místě skončil Matěj Václavík a na třetím místě se umístili Lidka Kroupová a Jakub Zemánek.

Ti, co nezvítězili, nemusí být smutní, protože jsou odvážní, že se vůbec zúčastnili a odrecitovali.

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ

Dne 7.4 2016 se konala soutěž s ekologickým zaměřením “Poznej a chraň“. Šest žáků z naší školy se vydalo do Holešova do TYMY centra. Soutěžilo se ve skupinkách po třech žácích. Úkoly byly rozděleny na část poznávací a test.

Soutěže se zúčastnili: Pavel Dolák, Natálie Drcmánková, Jakub Zemánek z 5. ročníku
Radim Dolák, Matouš Koutný, Viktor Rozehnal ze 4. ročníku

Naše týmy se sice neumístily na žádném z předních míst, přesto si všichni žáci soutěž pěkně užili a získali další zkušenosti.

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ DO MŠ LOUKOV

Vzhledem k volné kapacitě MŠ byly přijaty všechny děti
( z důvodu ochrany osobních údajů jsou děti uvedeny pod registračním číslem)

č. j. 1/2016/MS
č. j. 2/2016/MS
č. j. 3/2016/MS
č. j. 4/2016/MS
č. j. 5/2016/MS
Č. j. 6/2016/MS
č. j. 7/2016/MS
č. j. 8/2016/MS
č. j. 9/2016/MS
č. j. 10/2016/MS
č. j. 11/2016/MS

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

V Loukově dne 4. 5. 2016

Mgr . Jarmila Mikulíková
ředitelka školy

PROJEKT VELIKONOCE – VYHODNOCENÍ

Už tři dny před velikonočními prázdninami se naší školou nesla velikonoční nálada. V projektových dnech „Naše Velikonoce“ se žáci dozvěděli mnoho nového a zajímavého z tradic a zvyků, které se váží právě s těmito svátky. Byla vyhlášena soutěž „o nejpěknější velikonoční vajíčko“. Žáci v rámci výtvarných a pracovních činností vytvářeli nejrůznějšími technikami, např. sypání a lepení kuskusu, pohanky, barevného zdobení, lepení vlny, malování barvou, vyškrabování, zajímavé a neobvyklé kraslice. Všem se vajíčka moc povedla, a proto, když měly paní učitelky vybrat z každého ročníku tři nejpěknější, tak to bylo pro ně moc těžké rozhodování. Někteří žáci se snažili vyrobit zajímavé kraslice doma s rodiči a ti byli ohodnoceni ještě navíc. A jak to dopadlo?

Nejpovedenější velikonoční vajíčka měli:
1. třída – Nicolka Molková, Adam Kaďůrek, Esterka Kaďůrková
2. třída – Veronika Petrášová, Janička Ráblová, Kristýnka Halenčáková
3. třída – Leonka Dohnalová, Liduška Kroupová, Jirka Pohlotka
4. třída – Matouš Koutný, Vláďa Smékal, Radim Dolák
5. třída – Pavel Dolák, Jakub Zemánek, Katka Klasová

Domácí výrobky – Viktor Rozehnal, Markéta Hlavičková, Natálie Drcmánková

V literární soutěži si vedli nejlépe žáci 4. a 5. ročníku a tady jsou výsledky.
1. místo – Vláďa Smékal – 4. ročník
2. místo – Pavel Dolák – 5. ročník
3. místo – Veronika Olivíková – 4. ročník
Zvláštní cenu získala Bára Fialová a Natálie Drcmánková.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ve čtvrtek 7. dubna proběhne v Mateřské škole Loukov zápis nových dětí na školní rok 2016-2017 a to v době od 10.00 do 14.00 hod.
K zápisu mohou přijít i děti, které dosáhnou v průběhu tohoto školního roku dva a půl roku.
Rodiče si přinesou k zápisu rodný list dítěte a občanský průkaz.

ŠKOLA INFORMUJE

PROJEKT VELIKONOCE
V těchto dnech probíhá projekt VELIKONOCE, ve kterém budou žáci soutěžit o nejkrásnější velikonoční vajíčko, starší žáci se zapojí do literární soutěže, připomeneme si velikonoční zvyky, žáci budou tvořit básně s jarní tématikou a všechny soutěže budou vyhodnoceny. Už se těšíme se na pěkné práce a výtvory.

SOUTĚŽ HOSTÝNSKÁ PÍŠŤALIČKA
Dne 16. března 2016 se v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem konal již 22. ročník soutěže ve zpěvu valašských lidových písní „O HOSTÝNSKOU PÍŠŤALIČKU“. Zpěváci základních škol soutěžili ve třech kategoriích a předvedli vynikající výkony.
Naši školu reprezentovali Radim Hlavička (2. ročník), Barbora Fialová (5. ročník) a Jakub Zemánek (5. ročník).
V první kategorii 1. až 3. tříd se na 3. a 2. místě umístili žáci ZŠ Bratrství a 1. místo vybojovala Sofie Červenková z 1. ZŠ Holešov.

Ve druhé, nejvíce obsazené, kategorii změřili své síly žáci 4. až 6. tříd. O bronzovou příčku se podělila Monika Ponížilová z 1. ZŠ Holešov s Evou Furchovou ze ZŠ Kostelec, stříbro porota udělila Jakubu Zemánkovi ze ZŠ Loukov a zlato vybojovala Lucie Adamíková z 1. ZŠ Holešov. Všem zúčastněným žákům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy!

PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ „POZNEJ A CHRAŇ“
Žáci 4. a 5. ročníku nás budou reprezentovat na 18. ročníku ekologické soutěže Poznej a chraň, kterou pořádá ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek. Soutěž se bude konat v dubnu ve SVČ TYMY Holešov.

PYTHAGORIÁDA

Poslední lednový měsíc se žáci 5. ročníku zapojili do řešení neobvyklých matematických úloh v soutěži pod názvem PYTHAGORIÁDA. Bylo to 5 žáků – Hlavičková M., Drcmánková N.,Dolák P., Václavík M., Hradil F.
Nejlépe si vedly Hlavičková M. a Drcmánková N.

TURNAJ PÁTÝCH TŘÍD VE VYBÍJENÉ

19. ledna 2016 se konal v Bystřici pod Hostýnem na ZŠ Bratrství Čechů a Slováků turnaj pátých tříd ve vybíjené.Naši školu reprezentovali žáci páté i čtvrté třídy.Turnaje se zúčastnily tři školy: ZŠ Slavkov, ZŠ Bratrství Čechů a Slováků a ZŠ Loukov. Škola z Chvalčova a škola z Rusavy nedorazila.
Je to škoda, protože organizátorům se turnaj povedl, paní učitelka Mgr. Věra Kopřivová nabudila skvělou a pohodovou atmosféru a dětem i nám dospělým, se tam moc líbilo.
Děti se na turnaj připravily, jak nejlépe uměly. Naši žáci obsadili pěkné 3. místo.Děti ze Slavkova byly na místě druhém a 1. místo obsadily děti z Bystřice. Nejlepšími hráči z naší školy byli Pavel Dolák a Matěj Václavík.
Ale i ostatní žáci hráli velmi dobře.
Za své výkony byli odměněni pěknými cenami a diplomy. I z odměn měli velkou radost. Příští rok pojedeme určitě zase. Všem zúčastněným gratulujeme a našim dětem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

BESEDA SE SKOTY

Dne 13.1.2016 k nám do školy přijeli na návštěvu manželé ze Skotska. Pat a Doug Woodovi bydlí v Aberdeenu ve Skotsku a každým rokem jezdí do České republiky, na Chvalčově mají chatu.
Ochotně svolili k uspořádání besedy s našimi žáky ze 3. až 5. ročníku v rámci výuky anglického jazyka. Děti se touto formou seznamovaly s angličtinou rodilých mluvčích, měly možnost uplatnit své znalosti v praxi. Žáci se ptali naučenými frázemi, poslouchali a snažili se porozumět, o čem mluví Pat nebo Doug. Doug přinesl na ukázku typický skotský buben a děti si mohly vyzkoušet, jak se na něj hraje. Na oplátku si některé děti připravily pro návštěvu malý dáreček.
Beseda byla pro děti velkým přínosem pro jejich seznamování se s anglickým jazykem.

ENKAUSTIKA A LOUKOVSKÁ SUPERSTAR

Poslední dva dny před vánočními prázdninami jsme si zpříjemnili vánočním tvořením a tradiční soutěží Loukovská superstar.
V pondělí se žáci seznámili s výtvarnou technikou nazvanou enkaustika a podařilo se jim vytvořit vskutku zajímavé a krásné výtvory, které mohli použít jako vánoční dárek.
Tvoření se jim moc líbilo a šlo jim pěkně od ruky.

V úterý jsme byli zvědaví, co zajímavého si žáci připraví na soutěž, ale žádné velké překvapení se nekonalo. Doufáme, že příště bude větší účast.

V mladší kategorii zvítězila Esterka Kaďůrková – zpěv, 2. místo obsadila Veronika Petrášová – zpěv a 3. místo získala Tonička Smékalová, také zpěv.

Ve druhé kategorii obsadili 1. místo Pavel Dolák s Viktorem Rozehnalem, 2. místo získal Vláďa Smékal – zpěv a 3. místo opět Pavel Dolák společně s Matoušem Koutným, kteří si připravili několik vtipů.

PŘEJEME VŠEM KLIDNÝ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2016.

EXKURZE VE HVĚZDÁRNĚ A OVOCENTRU

12. listopadu se celá škola vydala autobusem do Valašského Meziříčí, kde jsme navštívili hvězdárnu a Ovocentrum. Měli jsme možnost podívat se hvězdářským dalekohledem a zjistit zajímavé informace o vesmíru. Také jsme si tam koupili suvenýry.
Potom jsme jeli do Ovocentra. Tam nás přivítalo „ovoce“ – paní „Jahoda“ a „Jablíčko“. Bylo to zábavné. Celá akce se nám líbila.
žáci 5. ročníku

1 2 3