Rubrika : ZŠ a MŠ Loukov

POSLEDNÍ LETOŠNÍ ZPRÁVY ZE ŠKOLY

Příchod slunečných dnů v květnu už začíná napovídat, že se pomalu blíží léto a konec školního roku roku.V květnu jsme již tradičně připravili besídku pro maminky, tentokrát na ní vystoupili i naši žáci navštěvující ZUŠ. Žáci 4. ročníku absolvovali závěrečné jízdy na dopravním hřišti a získali průkaz cyklisty. Páťáci byli zařazeni do testování 5. ročníků v předmětech Matematika, Anglický jazyk a Člověk a svět práce.

Červen není jen o zkoušení, dolaďování známek, psaní prověrek, ale žáky čekají i příjemnější
záležitostí. Tou první byla oslava Dne dětí, která proběhla letos na školní zahradě, kde paní učitelky připravily zajímavé soutěže a kdo chtěl obětovat penízky, mohl si vyrobit obrázek z barevného písku pod vedením manželů Blahových.

7. června jsme se vydali s naší školou až za Kroměříž, na školní výlet do Kostelan. Vše se odehrávalo pod záštitou „Divokého západu“. Na Ranči pro nás byl připravený zajímavý program. Po příjezdu si nás převzal mladý kovboj a tím to vše začalo. Nejdříve jsme shlédli okolí celého Ranče, kde nám byly objasněny různé otázky, týkající se života indiánů a kovbojů. Mohli jsme si prohlédnout dobové teepee, popovídat si s pravým indiánem, který skutečně pocházel původem z USA, zaházet si tomahawkem na terč, shlédnout staré nástroje a výstroj tehdejších bojovníků, kterou lovili bizony. Kolem celého Ranče byly pastviny plné koní, na kterých se děti i svezly. Krásné představení přímo v aréně si pro nás připravil pan indián, který nám na svém koni ukázal, jak to v dřívějších dobách bylo, co vše museli indiáni absolvovat, aby mohli přežít.

V odpoledním programu si nás převzal Šerif ranče. Byly připraveny krásné scénky ve westernovém městečku, kde jsme také mohli vidět ukázky s honáckým bičem, show s kolty, přepadení banky, saloon. Děti si mohly i zasoutěžit v podobě nahánění dobytka, v rychlosti převlékání do dobového oblečení a mohly se zúčastnit i scénky s kovboji a indiány. Děti byly velice nadšené, bylo vidět, že výlet se nám vydařil. V odpoledních hodinách jsme si odváželi spousty krásných suvenýrů, zážitků a s čistou hlavou se vrátili zpět domů.

Pěkné odpoledne mohli prožít rodiče a děti v pátek 23. 6. na školní zahradě. Kdo chtěl soutěžit, opéct si špekáček, vyrobit originální tričko byl na správném místě. Zasoutěžit si mohli přijít i budoucí prvňáčci a byla také vyhodnocena soutěž ve sběru pomerančové a citronové kůry. Všichni, kteří se do sběru zapojili, byli odměněni. Poděkování patří obětavým maminkám pod vedením paní Hurtové, které celou akci připravily.
A nastal poslední týden školního roku a s ním poslední návštěva obecní knihovny, uzavření známek, poslední zvonění páťáků, výlet žáků navštěvujících náboženství, úklid pomůcek, kontrola učebnic,vycházka na zmrzlinu ke Koutným, vyhodnocení sběru starého papíru. Nejvíce sběru přinesli Kaďůrkovi, Morzhulovi, Zbožínkovi, Zemánkovi, Petrášovi,Mikulíkovi, Hlavičkovi, Nenutilovi, ale pochvalu si zaslouží i ti, kteří přinesli třeba jen 15 kg. Spíš nás mrzí, že jsou tací, kteří se nezapojují vůbec do sběrů, ať už je to sběr šípků, kůry nebo papíru.
30. června proběhlo rozloučení s páťáky za účasti starosty obce.
Na závěr bych chtěla poděkovat za celoroční spolupráci a popřát všem pohodové léto a hodně pěkných zážitků.

KONEC ROKU V ZŠ LOUKOV

ORGANIZACE POSLEDNÍCH ŠKOLNÍCH DNÍ
28. 6. – výlet žáků navštěvujících náboženství
– tělovýchovná vycházka

29. 6. – zkráceno vyučování, úklid pomůcek, vyhodnocení sběru papíru
– oběd v 11 hod, ŠD do 15,30 hod.

30. 6. – vydání vysvědčení, rozloučení s pátˇáky,
– oběd nebude, ŠD do 14 hod.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ PRÁZDNIN

ČERVENEC – 3. 7 – 14. 7.
SRPEN – MŠ BUDE UZAVŘENA

Červen v ZŠ Loukov

CO NÁS ČEKÁ
1.6. FOCENÍ TŘÍD + FOCENÍ S KAMARÁDY /KDO BUDE MÍT ZÁJEM/

7.6. ŠKOLNÍ VÝLET – RANČ KOSTELANY

16.6. OLYMPIÁDA MALOTŘÍDNÍCH ŠKOL V KROMĚŘÍŽI

SDRUŽENÍ RODIČŮ PŘIPRAVUJE NA 10.6. DĚTSKÝ DEN NA CVIČÁKU V LOUKOVĚ.

Žáci ještě dostanou podrobnější informace k jednotlivým akcím.

Anglický Decathlon

V pátek 21. 4. se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili soutěže v anglickém jazyce. Hned po 8. hodině ráno odjeli do Bystřice pod Hostýnem do ZŠ Bratrství Čechů a Slováků. Soupeře jim dělali žáci z pořádající školy a žáci ze ZŠ Masarykovy.

Celá soutěž byla pojata jako týmová práce skupin, jejichž členové byli náhodně vylosováni ze všech účastníků. Došlo tak k promíchání dětí z různých škol, ty potom musely spolupracovat, i když se navzájem neznaly. V těchto skupinách absolvovali celkem 10 stanovišť s různými úkoly.

Z našich žáků se na 1. místě umístila skupina s Radimem Dolákem, 2. místo obsadila skupina s Vláďou Smékalem a Liduškou Kroupovou a 3. místo získal tým s Viktorem Rozehnalem. Všichni další účastníci se umístili na 4. místě!

NEJBLIŽŠÍ AKCE

12. 4. – velikonoční jarmárek od 15:15 h.
13. 4. – velikonoční prázdniny – ŠD uzavřena, MŠ otevřena
19. 4. – zápis do 1. ročníku od 14 do 16,30 h.
21. 4. – konverzační soutěž v anglickém jazyce v Bystřici pod Hostýnem
25. 4. – návštěva výstavy a exkurze do parku v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, odjezd v 8.30 h. objednaným autobusem
25. 4. – individuální pohovory
27. 4. – dopravní výchova pod vedením p.Valenty – žáci 4. ročníku, příprava na závěrečné jízdy

Sběr starého papíru bude probíhat poslední týden v dubnu a první týden v květnu.
Zápis do MŠ Loukov bude 15.května od 10 do 16 hod.

ÚSPĚCH PÁŤÁKŮ

Velmi dobře si vedli páťáci na ekologické soutěži „POZNEJ A CHRAŇ“ v Holešově.
Soutěž měla dvě části – teoretickou a praktickou.
Družstvo ve složení Radim Dolák, Viktor Rozehnal a Matouš Koutný získalo krásné 5. místo a Vláďa Smékal s Veronikou Olivíkovou získali 6. místo. V konkurenci 13ti družstev je to určitě pěkný úspěch. Gratulujeme a chválíme.

VÝSLEDKY RECITAČNÍ SOUTĚŽE

MLADŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – LAURA KUNZOVÁ – 1. ROČ., TONIČKA SMÉKALOVÁ-2. ROČ.
2.MÍSTO – MARUŠKA HLAVIČKOVÁ – 1.ROČ.
3.MÍSTO – MILAN JAKUBEC – 1. ROČ., DAVID MORZHUL – 2. ROČ.

STARŠÍ ŽÁCI
1.MÍSTO – JIRKA POHLOTKA – 4. ROČ.
2.MÍSTO – VLÁĎA SMÉKAL – 5. ROČ.
3.MÍSTO – DOMINIK KOLÁŘ – 3. ROČ.

ŠKOLIČKA PRO PŘEDŠKOLÁKY

Vážení rodiče,

zveme Vaše děti – budoucí prvňáčky na 1. setkání, které bude ve středu

15. března 2017 od 15:30 do 16:30 hod. v naší základní škole.

Cílem je usnadnit dětem přechod ze školky do školy.

Děti poznají rodinné prostředí naší školy, budou rozvíjet řečové dovednosti, jemnou a hrubou motoriku, prohlubovat početní představy.

Jakékoliv dotazy Vám zodpovíme na tel. 573 390 143.

TĚŠÍME SE NA VÁS !

Karaoke soutěž

V úterý, 31.1.2017, v den, kdy děti dostávají pololetní vysvědčení, měli naši školáci zpestřené dopoledne soutěží v karaoke zpěvu. Zúčastnilo se několik odvážných jednotlivců i skupinek od 1. až po 5. ročník.
Zazněly písničky z pohádek (D. Morzhul – Pod dubem, za dubem), umělé (J. Mikulíková – Tři citronky, L. Kunzová a B. Babičová – Mravenčí ukolébavka, J. Pohlotka – Tři čuníci,
L. Kunzová – Halelluja, M. Koutný, V. Smékal a R. Dolák – 10 malých černoušků) a také moderní (T. Smékalová a N. Molková – Schody z nebe). V. Petrášová a N. Blahová ze 3. třídy si dokonce vybraly a zazpívaly anglickou píseň Roar.
Všichni účastníci zpívali do mikrofonu a oživením soutěže byly i tři písně zazpívané učitelským sborem.

Mgr. Helena Šůtalová

Vánoční tvořivé dílny pro rodiče

Ve čtvrtek, 15. prosince 2016, se na naší škole, uskutečnily tvořivé vánoční dílny pro rodiče a děti. Dílny nahradily tradiční vánoční besídku. Tuto akci školy jsme pojali formou utužování vzájemných vztahů mezi rodiči, dětmi a školou.
V rámci společného odpoledne si rodiče se svými dětmi mohli vyrobit různé vánoční dekorace. Byly připraveny 4 dílny, v každé kmenové třídě jedna. Děti si odnášely úsměv na tváři ze svých vyrobených věcí, jako byl například – kapřík, andílek, blahopřání, vánoční stromeček z papíru, vánoční přáníčko a mnoho dalšího.

Myslíme, že akce se nám vydařila a jak rodiče, děti, tak i zaměstnanci školy, si odpoledne pěkně užili.

Mgr. E. Vymětalíková

Co se dělo ve škole …

Vystoupení pro seniory
V sobotu 5. listopadu potěšili žáci školy naše starší spoluobčany kulturním vystoupení.

Rozsvěcení vánočního stromu
Krátkým vystoupením jsme zpestřili sobotní podvečer při této akci.

Vystoupení na Mikulášské besídce
Mikulášská besídka se konala v kulturním domě v sobotu 3. prosince. Čekání na příchod Mikuláše, anděla a čerty jsme zpříjemnili všem přítomným písničkami, básničkami a tancováním.

Úspěch žáků 1. ročníku
Žáci 1. ročníku získali krásné 2. místo ve výtvarné soutěži „ Olympijské hry 2016“, kterou pořádalo
SVČ Včelín Bystřice pod Hostýnem. Gratulujeme!

Sběr citronové a pomerančové kůry
Sdružení rodičů vyhlásilo sběr pomerančové a citronové kůry.
Při této příležitosti děkujeme všem, kteří se zapojili do sběru šípků.

Advent a výstava baněk
1.prosince jsme zavítali do zámku Lešná u Valašského Meziříčí, kde si pro školy připravili program o Adventu a vánočních zvycích. Žáci si prohlédli také výstavu obrazů Josefa Lady a výstavu nádherných skleněných baněk v historických zámeckých pokojích.

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Za zákonné zástupce byl do školské rady zvolen pan Zdeněk Zbožínek ml.

Složení školské rady
ing. Antonín Zlámal – zástupce zřizovatele
Mgr. Helena Šůstalová – za pedagogické pracovníky
Zdeněk Zbožínek – za zákonné zástupce

VÝZNAMNÉ VÝROČÍ ŠKOLY

8. října se konaly oslavy 135. výročí otevření školy v Loukově. Byl připraven dopolední i odpolední kulturní program, ve kterém vystoupili nejen naši žáci pod vedením ředitelky školy, třídních učitelek a vychovatelky, ale svou troškou přispěly také děti z mateřské školy pod vedením paní učitelky Zbrožové. O hudební program se postarali zejména bývalí žáci školy, kteří zde navštěvovali také hru na klávesy. Jmenovitě Anhelina Morzhul, Katka Bobková, Vojta Grygar, Jakub Zemánek a Viktorie Plášková. Kromě skladeb na klávesy jsme si mohli poslechnout také jednu skladbu na kytaru v podání Viktora Rozehnala. Každé vystoupení bylo po zásluze odměněno velkým potleskem. Program zpestřilo také vystoupení paní uč. Buchmannové, která za doprovodu své kolegyně ze ZUŠ v Bystřici pod Hostýnem zazpívala dvě písně z pohádky „Nesmrtelná teta „.
Během programu přišla paní Fabiánová, která zde dlouhé roky působila nejprve jako učitelka a později ředitelka školy. Mrzí mne, že se nemohla ze zdravotních důvodů dostavit paní Miluše Marešová, která na škole také dlouhé roky působila jako ředitelka školy. Všem vystupujícím a hostům byly předány upomínkové předměty. Škola byla otevřena pro veřejnost do 16 hod. , každý, kdo si udělal čas, si mohl školu prohlédnout. Velkou pochvalu zaslouží prváčci, kteří teprve po měsíčním působení ve škole své vystoupení zvládli na výbornou.

Mgr. Jarmila Mikulíková

Turnaj v pexesu

5. září proběhl turnaj v pexesu. Žáci si tak mohli procvičit svoji paměť a postřeh.
V každém ročníku byli první tři nejlepší odměněni diplomem a drobnou cenou.

1.ročník
1.místo – Tomáš Zbožínek
2.místo – Adrian Kolář
3.místo – Míša Koláčková, Amálka Hurtová

2.ročník
1.místo – Adam Kaďůrek
2.místo – Tonička Smékalová
3.místo – Ondra Zemánek

3.ročník
1.místo – Veronika Petrášová
2.místo – Dominik Kolář
3.místo – Oliver Rozehnal

4. a 5. ročník
1.místo – Radim Dolák
2.místo – Matouš Koutný
3.místo – Vláďa Smékal

SENZAČNÍ DEN DĚTÍ

Páteční dopoledne 3. června si naši žáci náramně užili. V rámci oslav DNE DĚTÍ jsme se vypravili do Zlína, kde končil 56. ročník filmového festivalu pro děti.
Pan Pešl nás vysadil u nákupního centra Zlaté jablko a my jsme zamířili přes náměstí, kde už se pomalu chystaly odpolední atrakce, k zámku, kde byly připraveny workshopy – vyrábění masek z papíru, záložek, malování na obličej, stavebnice Lego, mohli si také naplnit pytlíčky levandulí, zahrát šipky a to vše zadarmo ! Na nádvoří zámku probíhalo hudební vystoupení Standy a Vandy.
Během veselého programu si žáci zazpívali známé písničky z pohádek, zatancovali a měli také možnost vyhrát cédéčko, protože ten, kdo uhádl hudební hádanku, tak jej vyhrál. A protože máme šikovné žáky, tak samozřejmě i oni si někteří tuto výhru domů odvezli. A to vše zadarmo! Na úplný závěr jsme všichni dostali „dar-nedar“ – razítko na ruku.
Příjemné bylo setkání se známými televizními postavami Jů a Helé a večerníčkem. Zajímavostí bylo také improvizované studio České televize, které bylo před zámkem a v parku potom různé atrakce, Zorbing, stánky se zmrzlinou a ledovou tříští, které nemohly zůstat bez povšimnutí. A už se utrácely penízky. Jsem ráda, že se výlet dětem líbil a většina z nich prohlásila, že to byl super zážitek!
Pomalovaní, částečně unavení a hladoví jsme se v jednu hodinu po poledni vraceli do školy.
Ale někteří by tam klidně zůstali, protože právě v jednu hodinu se rozjížděly ty obrovské skákací hrady a různé atrakce na náměstí. Tak snad příště !

1 2 3