Rubrika : Úřední deska

Usnesení vlády ze dne 13. a 14.3.2020 č. 203-211


Usnesení vlády ze dne 13. a 14. 3 2020

Usnesení vlády


Usnesení vlády

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ COVID-19 – 10032020


Mimořádné opatření ministra zdravotnictví - akce 100+
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví - školy
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví - hraniční kontroly

Mimořádné opatření COVID-19 – 09032020


Mimořádné opatření ministra zdravotnictví - respirátory
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví - pobyt
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví - karanténa
Mimořádné opatření ministra zdravotnictví - hlášení akce

Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2020


Schválený rozpočet obce Loukov na rok 2020

Seznam majetku s nedostatečnou identifikací


Seznam majetku s nedostatečnou identifikací č.1
Seznam majetku s nedostatečnou identifikací č.2

Výroční zpráva za rok 2019 o poskytování informací dle zák.č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2019 O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁK.Č 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

Návrh rozpočtu obce Loukov na rok 2020


Návrh rozpočtu obce Loukov na rok 2020

Informace o schválení rozpočtového opatření PMR č.2/2019


Informace o schválení rozpočtového opatření PMR č.2/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019


Rozpočtové opatření č. 9/2019

Rozpočtové opatření č. 8/2019


Rozpočtové opatření č. 8/2019

Rozpočtové opatření č. 7/2019


Rozpočtové opatření č. 7/2019

Rozpočtové opatření č. 6/2019


Rozpočtové opatření 06/2019

Žádost o informace na základě zákona 106/1999


Odpověď 1/2019

Rozpočtové opatření č. 5/2019


Rozpočtové opatření 05/2019

Rozpočtové opatření č. 4/2019


Rozpočtové opatření 04/2019

Schváleno rozpočtové opatření PMR číslo č. 1/2020


Schváleno rozpočtové opatření PMR číslo č. 1/2020

Schválený závěrečný účet obce Loukov 2018


Schválený závěrečný účet 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisku a ztráty 2018
Příloha 2018
Zpráva auditora 2018

Závěrečný účet a účetní závěrka obce Loukov za rok 2018


Účetní závěrka 2018
Závěrečný účet 2018

Rozpočtové opatření č. 3/2019


Rozpočtové opatření č. 3/2019
1 2 3 4 5