Rubrika : Spolky a kluby

DĚTSKÝ KARNEVAL 12.3.2011

Letošní dětský karneval měl tři možné termíny konání. První termín, 12.3.2011, jsme uvolnili pro soustředění tanečníků. Druhý termín, 5.3.2011, jsme uvolnili pro vodění medvěda. Dnem uskutečnění karnevalu byl nakonec termín třetí a to neděle 6.3.2011.

Dětský karneval zahájil moderátor Tomáš Najman, který svým osobitým projevem a příjemným hlasem pozval masky do sálu kulturního domu, kde celá akce probíhala. Průvod masek byl provázen potleskem a hudbou, která roztancovala všechny princezny, víly, broučky, kočičky, indiány, mušketýry a další přítomné masky, na jejichž přípravě se mnohdy podíleli všichni členové rodiny.

Nejrůznější hry vytvářely plno smíchu a dětské radosti. „Sbírání květinek“ bylo jednou z her, při níž rodiče s dětmi posbírali do košíků plnou louku barevných kytiček. Další zábavnou hrou byly „Dostihy na koních“. Tradiční soutěž „Točení kruhem“ přilákala malé i velké soutěžící a výherce si odnesl sladkou odměnu v podobě Pařížského dortu. Následovaly soutěže pro školáky „Malování kraslic“ nebo aktivnější hra „Balónky“, při které musely děti balónek nafouknout, zavázat a prasknout. Závěrečnou hrou celého odpoledne byl zábavný a oblíbený „Obchod s obuví“.

Taneční vystoupení se skladbou „Dancing“ předvedly starší žákyně ASPV Loukov o.s., pod vedením paní Marie Šefčíkové. Přesuny termínů bohužel znemožnily vystoupení taneční skupiny BEA z Osíčka, která by jistě přispěla k obohacení programu.

Tombola byla již tradičně velmi pestrá a bohatá. Radost dětí z každé vyhrané ceny potěšil, mimo jiné, všechny ty, kteří do tomboly přispěli. Jmenovitě jsou to: paní Marcela Prošková, paní Dana Bejdáková, paní Marie Bobková, pan Josef Florec, ASPV Loukov o.s.

Všem těmto uvedeným patří náš velký dík.

Jitka Florecová

MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA 4.12.2010

4.12.2010, tento den byl jiný než všechny ostatní. Všude kolem plno sněhu, mráz a od slunečních paprsků třpytící se sníh. Děti netrpělivě čekaly na okamžik, kdy se otevřou dveře od kulturního domu a začne tradiční Mikulášská besídka. Všechny děti chtěly předvést a ukázat ostatním dětem, rodičům a babičkám to nejlepší z toho, co si přichystaly a pilně nacvičily. Jejich vystoupení se moc povedla, a tímto zpříjemnily, sobě i ostatním, čekání do příjezdu Mikuláše. Děti z Mateřské školy zatančily „Čertovský taneček“, děti ze Základní školy přednesly „Zimní pásmo“. Mladší žákyně z ASPV Loukov předvedly skladbu na hudbu z filmu „Hříšný tanec“. Jako host k nám zavítala Hip Hopová skupina z Rajnochovic se skladbou „Zrcadlo“. Starší žákyně z ASPV Loukov vystoupily se skladbou „Dancing“. Pestrý program plný her zahájila hra pro školáky „Papírové koule“ a následná hra „Zdobení vánočního stromečku“. Hry pro rodiče s dětmi patří každým rokem k nejúspěšnějším a nejoblíbenějším, letos to byla hra „Ohýnek“. Společná hra „Jízda na lyžích“, jako vždy rozesmála celý sál. Závěrečná hra „Sněhové koule“ vtáhla všechny zůčastněné naplno do rolí sněhových ostřelovačů. Čas utekl jako voda a do rozdováděného davu pomalu začalo pronikat zvonění zvonečku a to znamenalo jediné – příjezd Mikuláše a celé jeho družiny. Do sálu vběhli tři čerti a děti se rozutekly k rodičům, kde z bezpečí jejich náruče sledovaly příchod Mikuláše a dvou krásných andělů, kteří přinesli plný koš balíčků pro ty nejhodnější děti z Loukova.

Za ASPV Loukov Marie Florecová

V Loukově prosazují sport pro všechny. Již 30 let.

Kdo měl kdy co do činění se cvičením, nesměl v sobotu 6.listopadu chybět na loukovském kulturáku. Tam se totiž odehrávala slavnostní akademie, která připomenula třicet let trvání Asociace sportu pro všechny (ASPV ) v Loukově. „Naše činnost začala někdy v roce 1980, předtím jsme byli jen takový sportovní kroužek. Cvičili jsme na hřišti, chodili jsme s dětmi na výlety do okolí, podnikali jsme víkendové pobyty na Holubově chatě,“ zavzpomínala zakladatelka a předsedkyně loukovské organizace Marie Florecová. Postupně se sportovní spolek zaregistroval jako oddíl základní a rekreační tělesné výchovy. Pro mezinárodní přehlídku v Rakousku nacvičili v roce 2001 loukovští dobrovolníci speciální skladbu, nechyběli na spartakiádách a krajských soutěžích. Dnes sami pořádají celostátní závody v přírodě pro mládež „Medvědí stezkou.“ Pod hlavičkou ASPV začali sportovat dospělí, kteří teď posílají do cvičení své potomky. „Za třicet let prošlo našimi řadami na 350 cvičenců a 76 dobrovolných cvičitelů, kteří postupně přicházeli a odcházeli. Někteří působí jako školitelé nebo rozhodčí na regionálních i republikových soutěžích,“ uvedla Florecová. Jako nadšená propagátorka sportu pro všechny s titulem nejlepší cvičitelka Zlínského kraje byla letos oceněna v Praze Českým olympijským výborem. „Poděkování však patří všem, kteří pracují s dětmi. Na přípravě soutěží, karnevalů, dětských dnů se podílejí především místní ženy, které si říkají Ladies,“ podotkla Marie Florecová. ASPV je otevřená všem se zájmem o pohyb. A právě starší ženy uspěly na republikové úrovni s netradičními hrami Woodball a Kubb. „ Zasportovat si může každý. Důležitá je radost z pohybu,“ vybídla znalkyně kolektivních her. Míče, obyčejné žíněnky, ale třeba i lezecká lana využívají cvičitelé k rozvoji pohybových schopností svých svěřenců. „Já to vnímám velice kladně. Máme v Loukově šikovné děti i díky tomuto cvičení,“ potvrdila své zkušenosti maminka Markéta Koutná. Třicetiletí amatérského sportu bylo třeba oslavit. Dětská představení zahájila listopadové odpoledne, na akademii vystoupila mateřská školka i tanečnice ze základní školy. Přilétly dokonce čarodějnice, ženský spolek z nedalekých Libosvár. Precizní pódiovou skladbu s námětem spartakiádních Poupat předvedly ženy ze spřátelených Kyselovic, kde se stejně jako v Loukově daří dobrovolně vést lidi k pohybu.

Fotky z akce

Okresní soutěž ve Woodbalu a Kubb 20.6.2010 v Kyselovicích

ASPV Loukov o.s. reprezentovaly ženy Lady

Umístění : Woodball – 1.místo – Zemánková Květa, Mikulíková Helena
                                         2.místo – Lapčíková Zdena, Florecová Marie
                    Kubb –        1.místo – Kurfurstová Jana, Horáková Hana
                                        3.místo – Zemánková Květa, Mikulíková Helena

Rozhodčí : Florec Josef, Florecová Marie

Za ASPV Loukov o. s. Marie Florecová

Republikového finále soutěže “Medvědí stezkou“

Republikového finále soutěže“ Medvědí stezkou“ ve dnech   11 – 13.6.2010 
Sklárna – Žihle,  Plzeńský kraj
Soutěže se zúčastnilo 302 závodníků z 11 krajů celé republiky
Zlínský kraj reprezentovalo 28 závodníků, 4 rozhodčí

Umístění :

Mladší žákyně II. – 8.místo – SK  Kyselovice
Mladší žáci II. – 9.místo  Marek Šefčík,  Josef Hurt –   ASPV Loukov
Mladší žáci II. – 16. místo Jakub Pořízek – ASPV Loukov, Dominik Provázek  – SK Kyselovice
Mladší žákyně III. – 3.místo – ASPV Vsetín
Mladší žákyně III. – 8.místo – ASPV Žlutava
Mladší žáci III. – 8.místo –  ASPV Chropyně
Mladší žáci III. – 13.místo – ASPV Vsetín
Starší žáci IV. – 11.místo – ASPV Žlutava
Starší žáci IV.  – 14.místo – ASPV Vsetín, ASPV Nivnice
Starší žákyně – 7.místo – ASPV Žlutava
Dorostenci – 14. místo – ASPV Nivnice, ASPV Vsetín
Dorostenky – 15.místo – ASPV Vsetín
Dorostanky  – 17.místo – ASPV Žlutava

Rozhodčí:

ASPV Rožnov p. Radhoštěm  Jana Kantorková ml., Jana Kantorková st.
ASPV Loukov  Marie Florecová, Josef Florec

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Krajská Medvědí stezka v Nivnici

ASPV Loukov o. s. se zůčastnilo krajského kola soutěže „Medvědí stezka“ 15.5.2010 v Nivnici

Umístění :

1. místo – Marek Šefčík – Josef Hurt

2. místo – Šimon Labiš – Jakub Pořízek

4.místo – Valérie Hlavinková – Tereza Nováková

5.místo – Nikola Migová – Simona Ťulpíková

Soutěžící z prvního a druhého místa postupují do republikového finále Soutěže „Medvědí stezkou“, které se uskuteční 11.- 13.6.2010 ve Sklárně Žihle.

Přehlídka pódiových skladeb

ASPV Loukov o.s. uspořádalo ve spolupráci s RC SPV Kroměříž přehlídku podiových skladeb 11.4.2010 v hale Sušil v Bystřici pod Hostýnem.

Zůčastnilo se 10 oddílů – 18 skladbami, celkem 245 vystupujících :

ASPV Pohradní Lhota – 2 skladby
ASPV Kyselovice – 4 skladby
ASPV Chropyně – 1 skladba
MŠ Radost Bystřice pod Hostýnem – 1 skladba
TJ Sokol Dřevohostice – 2 skladby
Aerobik D.Vrbecké B.p.H. – 2 skladby
Fit team Kelč – 2 skladby
Orel Kelč – 1 skladba
Hip aerobik Loučka – 2 skladby
BEA Osíčko – 1 skladba

Za ASPV Loukov o.s. Marie Florecová

 

Regionální medvědí stezka

Regionální Medvědí stezka se uskutečnila 1.5.2010 v Pravčicích

ASPV Loukov reprezentovalo 12 dětí

Umístění.

Tereza  Nováková  – Valerie Hlavinková – 1.místo
Marek Šefčík – Josef  Hurt – 1. místo
Nokola Migová – Simona Tulpíková – 1. místo
Jakub Pořízek – Šimon Labiš – 2. místo
Klára  Olivíková – Zuzana  Šenovská – 5. místo
Martina Olivíková – Sabina Šicová – 8. místo

Dětem  blahopřejeme k umístění a postupu do krajského kola.

Závodníky doprovázely paní Šefčíková, Pořízková, Olivíková.

Děti umístěné na 1. místě a 2. místě postupují na krajskou Medvědí stezku která proběhne v sobotu 15.5.2010 v Nivnici

Za ASPV Loukov Marie Florecová

Republikové finále ve Woodbalu a Kubb 2.10. – 4.10.2009

Republikové finále ve Woodbalu a Kubb 2.10. – 4.10.2009 v Mušově – Pasohlávky

Zůčastnilo se 11 krajů

Zlínský kraj na republikovém finále Woodbal a Kubb reprezentovalo 13 hráčů a 2 rozhodčí

ASPV Loukov reprezentovali – rozhodčí – Josef a Marie Florecovi

Woodbal
katerorie 50 – družstvo – Michal Sláma – Jiří Buráń – Uherský Brod – 2.místo
kategorie 50+ družstvo – Stanislav Kunčar – Karel Krajča – Uherský Brod – 4. místo
karegorie 50+ družstvo – Helena Mikulíková – Květa Zemánková – Loukov – 6 místo

Kubb

kategorie 50 – družstvo – Kubíček Oto – Irena Nová – Holešov – 5. místo
kategorie 50 – družstvo – Leona Krčmová – Hana Apoleníková – Kyselovice – 11. místo
kategorie 50 – družstvo – Anna Talčíková – Iva Říkovská – Kyselovice – 14. místo
kategorie 50 + družstvo- Jana Kurfurstová – Libuše Ondroušková – Loukov – 11 místo

Za ASPV Loukov o.s.  Marie Florecová

Víkend nejen s aerobikem

18. – 20.9.2009  se v Loukově  uskutečnil   10. Ročník  akce nazvané „Víkend nejen s aerobikem“

Do KD v Loukově  se   sjelo 28 žen a lektorů  ze všech koutů Zlínského kraje – z Kyselovic,  Nivnice,  Pravčic,  Hulína,  Loukova , Brna, Kojetína a ze Zlína.

Páteční cvičení na uvítanou  zahájila  lektorka Mgr. Jiřina Muchová  ze Zlína, netradičním balančním cvičením Bossu, které bylo příjemné, ale zároveň také velmi náročné, i pro ty, co se aerobiku věnují již řadu let.

Páteční program jako každoročně zakončily Diskotanečky v Randevů.

V sobotu  dopoledne jsme využili možnosti  vyzkoušet si Spinning v Bystřici pod Hostýnem.

Instruktor schwinn  cyclingu  Mgr. Tomáš  Florec  nás protáhl tak, že na žádné z nás nezbyla  nitka suchá.

Čekání na oběd jsme si někteří krátili Bowlingem a ostatní jen odpočívali a čekali na oběd.

Odpoledne nás aerobikem  v  tanečním rytmu  rozpohybovala  Ing. Romana Pokorná z Brna.

Druhá hodina se stejnou lektorkou  byla  fyzicky náročnější,  potrápila nás stylem  Chi – tonik.

Po takto náročném dnu,  příjemně unavené, jsme si zasloužily večerní relaxaci při společenských hrách Vikingové a Aktivity. Dobrá nálada, kterou provázely salvy smíchu podle toho, jak se při hrách komu dařilo nebo spíš nedařilo.

Příjemnou tečkou na konec, pro všechny zúčastněné, byl příjezd naší oblíbené cvičitelky  a kamarádky Ing. Jarmily Kozákové , která k nám zavítala až z dalekého Tanvaldu.

První hodinu posilování a protahování s prvky jógy,  vystřídala hodinou tanečního aerobiku ve stylu „Retro“, kterou  všem cvičícím i necvičícím rozproudila krev v žilách. Závěrečná choreografie měla takový úspěch, že si cvičící několikrát vyžádali její opakování.

Víkend plný pohybu, legrace a aktivního odpočinku jsme zakončili poslední skupinovou fotografií a rozjeli se ke svým domovům.

Výsledky soutěží

Okresní medvědí stezka –  24.4.2009 – Loukov

ASPV Loukov o.s.   – mladší žáci – 1 místo – Jakub Pořízek, Šimon Labiš
                                   – mladší žákyně – 2. místo – Zuzana Šenovská, Sabina Šicová

Krajská medvědí stezka – 17.5.2009 – Rožnov pod Radhoštěm
 
ASPV Loukov o.s. – mladší žáci – 3. místo – Šimon Labiš, Jakub Pořízek

Okresní soutěž pro dospělé – KUBB – 14.6.2009 – Loukov
 
ASPV Kyselovice – 1.místo
ASPV Loukov o.s. – 2.místo – Lapčíková Zdena, Kurfürstová Jana, Ondroušková Liba, Kurfürstová Lidka, Babičová Zdena, Wohlandová Lidka

Okresní soutěž pro dospělé- Woodball – 14.6.2009 – Loukov
 
ASPV Loukov – 1.místo
ASPV Kyselovice – 2. místo
 
V jednotlivcích se umístili – 2.místo – Lapčíková Zdena
                                               – 3.místo – Kurfürstová Jana

 

Regionální přehlídka pódiových skladeb 5.4.2009 v Bystřici pod Hostýnem

Akce se zůčastnilo 230 sutěžících z 8 různých oddílů představilo 20 skladeb

ASPV Loukov občanské sdružení
SK Kyselovice
ASPV Podhradní Lhota
ASPV SPgŠ Kroměříž
ZUŠ – F.X.Richtra Holešov
Aerobik – Dany Vrbecké – Bystřice pod Hostýnem
Sokol Bystřice pod Hostýnem
Aerobik ZŠ Loučka

Přehlídku zpestřily svým vystoupením mažoretky. Jako host přehlídky se nám představily – skupina – Sněženky a skupina Bystřinky – 40 mažoretek z Bystřice pod Hostýnem.

Postupující skladby na – Krajskou přehlídku pódiových skladeb 19.4.2009 ve Zlíně

Kategorie

I. OLYMPIÁDA – SK Kyselovice – cena poroty – Nejsympatičtější kolektiv
II. INDIÁNKY – ASPV Podhradní Lhota – cena poroty – Kostýmy
III. TORERO – Aerobik Bystřice pod Hostýnem
IV. ESKIMO – ASPV Lokov – cena poroty – Originalita
V. KDYŽ SNĚŽÍ – ASPV SPgŠ Kroměříž
VI. ELVIS A JEHO PEJZY – SK Kyselovice – cena poroty

Další dvě skladby které porota vybrala

Kategorie

III. U TELKY SE NEJLÍP USÍNÁ – Sokol Bystříce pod Hostýnem
IV. TAJEMSTVÍ NOCI – Aerobik Loučka

V atmosféře plné očekávání nám předvedli všichni vystupující krásné skladby. Všem vítězným kolektivům, které porota vybrala, blahopřejeme k postupu na krajskou přehlídku pódiových skladeb, která se uskuteční 19.4.2009 ve Zlíně.

 

 
Ředitelka soutěže Marie Florecová

Florbal – výsledky

Dne 8.11.08 se uskutečnil turnaj ve florbalu žáků a dorostenců v Uherském Brodě.
Na tomto turnaji ASPV Loukov repreprezentovali dorostenci – Jan Pospíšil, Jakub John, Miroslav Olivík, Lukáš Migo, Radek Novák, Petr Pavelka, Ondřej Badura a bankář Jakub Drábek.
V této sestavě dorostenci obsadili 4.místo.
Vedoucí oddílu Josef Florec

ASPV ženy Lady

Dne 15.11.2008 jsme se zůčastnily Lady ve Vsetíně, semináře – Život praví, pohyb je zdravý. Lektorka Věra Dvořáčková zahájila seminář tanečními prvky, které navodily výbornu náladu. V další části následovalo posilování a všichni jsme se zapotily při temperamentním cvičení této lektorky. Následovala část semináře psychomotoriky pod vedením Dr. Zdeny Kymové, ve kterém jsme si vyzkoušeli zajímavé a zábavné činnosti, které provokují aktivitu mentální i motorickou. Prožitý den, plný pohybu, vystřídala závěrečná relaxace s masáží, která nám umocnila všechny zážitky celého dne. Pobyt v bazénu byl pro nás odměnou a využily jsme všechny jeho možnosti. Odpočinkové plavání, bublinkové a proudové masáže, vířivku, tobogán. V tento krásný den nechyběly sladké pamlsky a káva, při které jsme se probraly celý den.

1 2 3