Rubrika : Archiv úřední desky

Veřejná vyhláška – návrh OOP – stanovení místní úpravy provozu (Nivky)


Veřejná vyhláška
Mapa

Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2019


Usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019


Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 9.7.2019


Navýšení ceny vodného od 1.7.2019


Veřejná vyhláška 24.6.2019


Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Právní stav

Veřejná vyhláška – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích


Veřejná vyhláška
Technická zpráva
Mapové podklady
Mapové podklady

Pozvánka na zasedání obecního zastupitelstva 19.6.2019


Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – kanalizace a ČOV


Veřejná vyhláška
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - kanalizace a ČOV

Opis výsledku hlasování – volby EP 2019


Opis výsledku hlasování - volby EP 2019

Návrh závěrečného účtu PMR 2018


PMR - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
PMR - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
PMR - Rozvaha 2018
PMR - Výkaz zisku a ztráty 2018
PMR - Příloha 2018
PMR - Zpráva č. 2722018 EKO o výsledku přezkoumání hospodaření

Veřejná vyhláška – dodatečné povolení stavby


Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby

Záměry prodeje


Záměry prodeje
Příloha

Návrh závěrečného účtu 2018


Návrh závěrečného účtu za rok 2018
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2018
Rozvaha 2018
Výkaz zisku a ztráty 2018
Příloha 2018
Zpráva auditora 2018

Volby EP – oznámení o době a místě konání voleb


Porovnání výpočtu ceny stočného 2018


Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - provozovatel
Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - porovnání
Porovnání výpočtu ceny stočného 2018 - vysvětlivky

Volby do EP 2019 – svolání zasedání členů OVK


Hromadný předpisný seznam – daň z nemovitých věcí


Hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí

Veřejná vyhláška – Loukov kanalizace a ČOV


Veřejná vyhláška - Loukov kanalizace a ČOV

Veřejná vyhláška změna územního plánu Loukov č.1


Veřejná vyhláška
Návrh opatření obecné povahy
Text návrh změny
Odůvodnění změnové znění
Odůvodnění úplné znění
Odůvodnění
Výkres základního členění
Výkres základního členění - návrh ÚZ
Hlavní výkres
Hlavní výkres - celkem
Hlavní výkres - návrh ÚZ
Hlavní výkres - návrh ÚZ - celkem
Výkres VPS, VPO a a sanací
Výkres VPS, VPO a a sanací - návrh ÚZ
Výkres širších vztahů
Koordinační výkres
Výkres předpokládaných záborů půdního fondu
1 2 3 4 5 21