Rubrika : AKTUALITY

Občanská poradna Vsetín nabízí v Bystřici pod Hostýnem bezplatné odborné poradenství

Občanská poradna Vsetín má v Bystřici pod Hostýnem svoji stálou pobočku. Její poradci jsou připraveni poskytnout bezplatné odborné poradenství všem občanům v těchto oblastech:

– Sociální pomoc a dávky, zdravotní a sociální pojištění
– Trestní právo, občanské a soudní řízení
– Pracovněprávní vztahy a zaměstnanost
– Majetkoprávní vztahy a dědictví
– Rodina a mezilidské vztahy
– Spotřebitelské poradenství
– Dluhy
– Bydlení

Občanská poradna Vsetín je členem Asociace občanských poraden, která sdružuje desítky prověřených organizací svého druhu. V Bystřici pod Hostýnem je tato služba dostupná každý sudý čtvrtek od 8 do 15 hodin v budově městského úřadu. Více informací najdete na webu www.vkci.cz nebo na facebookové stránce Občanská poradna Vsetín.

Kontakt:
poradna@vkci.cz
774 262 243
6. května, 1071, Bystřice pod Hostýnem 768 61
Jiráskova, 419, Vsetín 755 01

Informace k dani z nemovitých věcí

Od července 2020 je v obci Loukov platnosti nová katastrální mapa. Jelikož u mnoha vlastníků nemovitostí došlo ke změně ve výměrách parcel nebo změně druhu pozemku je nutné podat nové přiznání k dani z nemovitosti na finanční úřad. Kdo si nebude jistý a bude si chtít ověřit změny ve výměrách oproti původnímu stavu, může si informace ověřit i přímo na Obecním úřadě v Loukově. Tiskopisy pro přiznání si můžete vyžádat také v kanceláři obecního úřadu.

Ukončení odběru odpadových pneumatik v Odpadovém centru na Chvalčově

Na základě rozhodnutí Rady obce Chvalčov č. 43/2020/17 ze dne 18.11.2020 dochází s platností od 1.1.2021 k ukončení odběru odpadových pneumatik v Odpadovém centru na Chvalčově.

Kam tedy správně s použitými pneumatikami?

a věděli jste, že

– Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití?
– Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky?
– Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci?
– Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik.

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru.
Zpětný odběr se provádí:

– Bez vazby na nákup zboží či služeb.
– Bez ohledu na značku pneumatik.
– Bezplatně.

ELT Management Company Czech Republic, s.r.o. jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.
Nejbližší sběrná místa jsou Bystřici pod Hostýnem a jedná se celkem o 3 sběrná místa – adresa sběrných míst viz. níže. Žádáme občany, aby použité pneumatiky vozily zde, případně si mohou vybrat ze seznamu odběrných míst, která jsou uvedena na MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu anebo na www.eltma.cz.

Nejbližší sběrná místa:
Tomáš Duroň, Přerovská 89, BpH (bývalý areál firmy Lidrukov)
Autoservis Sanitrák, Za Drahou 1276, BpH
Lukáš Hošťálek, Meziříčská 1614, BpH (benzinka Shell)

Mapový portál GEOMORAVA

Vážení občané zpřístupnili jsme pro vás novou mapovou aplikaci, pomocí níž lze prohlížet mapu obce, nahlížet do systému katastru nemovitostí pouhým kliknutím na parcelu v mapě. V záložce vrstvy (první záložka nahoře uprostřed) můžete nalézt letecké snímky, historické mapy, čísla popisná a informace například o inženýrských sítích, územním plánu, pasportech atd. V aplikaci lze jednoduše měřit vzdálenosti a tisknout. Pro bližší informace klikněte na ikonu nápovědy O aplikaci, kde můžete shlédnout videonávody.

1 2 3