Krajská soutěž pro dospělé WOODBALL, KUBB, MÖLKKY 3.6.2018 Libosváry

ASPV Loukov ve spolupráci se Zlínskou krajskou asociací Sport pro všechny uspořádala první červnovou neděli 3.6.2018 již osmý ročník soutěže Woodball, Kubb, Mölkky. Počasí nám v letošním roce přálo, zapršelo jen drobně a krátce. Z celého Zlínského kraje se na výletiště do Libosvár sjelo 22 soutěžících, a vytvořili tak 11 družstev. Účastníci z Loukova vytvořili 4 družstva, Žlutava družstva 2, Zlín 2, Nivnice 2 a Kyselovice jedno družstvo. Všechny tři soutěže probíhaly současně a všechna družstva se s velkým nasazením postupně vystřídala v odehrání jednotlivých her. Hladký průběh celé akce zajistila výborná koordinace ředitelky soutěže. Ke zdárnému průběhu soutěží přispělo také krásné a příjemné prostředí výletiště s dobře opečovávaným trávníkem na hřišti, zajištěný bufet a to vše dohromady vytvořilo skvělou atmosféru pro soutěžící, kteří se každoročně na tuto akci rádi vrací. Těšíme se na setkání se všechmi postupujícími do republikové soutěže Woodball, Kubb a Mölkky, která se uskuteční ve dnech 5.-7. 10.2018 v Mušově – Pasohlávkách.