Kontrolní měření vody

Upozorňujeme občany, že od středy 12. února 2020 bude prováděno kontrolní měření spotřeby vody v celé obci z důvodu úniků vody z vodovodního řadu.