KNIHOVNA INFORMUJE

Vážení čtenáři,

od ledna tohoto roku půjčujeme nové časopisy
EPOCHA, který vychází 2x za měsíc.
JUNIOR, který je určen dětem, vychází 1x za měsíc.
VLASTA, časopis pro ženy, který vychází 1x za týden

V říjnu 2015 jsme v naší knihovně uspořádali soutěž v kreslení “ o nejpěknější obrázek Večerníčka“

Vítězem v naší soutěži se stal Radim Hlavička