DOTACE OD ZLÍNSKÉHO KRAJE

Obec Loukov obdržela od Zlínského kraje dotaci ve výši 9 000,- Kč na základě smlouvy D/1877/2011/KH. Tyto prostředky byly použity na výdaje spojené s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Loukov. JSDH Loukov touto cestou děkuje za finanční podporu.