ČINNOST SDH LOUKOV ZA ROK 2012

Členská základna SDH Loukov má celkem 64 členů, z toho 32 mužů, 21 žen a 11 žáků. Činnost v roce 2012 jsme zahájili tradiční valnou hromadou 7. ledna 2012 na hasičské zbrojnici za účasti 33 členů a 3 hostů. V roce 2012 jsme se zabývali pořádáním kulturních akcí, brigádnickou činností, údržbou techniky, školení členů jednotky, zásahové činnosti a tak jako každý rok jsme se zúčastnili několika soutěží.

1. Kulturní činnost

11. 2. 2012 uspořádán maškarní ples 18. 2. 2012 ostatky – vodění medvěda 28. 4. 2012 účast na pouti na sv. Hostýně – FLORIÁN (10 členů) 27. 4. 2012 schůze okrsku v Loukově na okrskové kolo 5. 5. 2012 uspořádáno okrskové kolo v Loukově za účasti okrsku Podhradní Lhota 12. 5. 2012 stavění máje u hřiště za pomocí jeřábu pana Dostála z Vítonic 19. 5. 2012 kácení máje – ve 14 hodin průvod masek od hasičské zbrojnice na hřiště – vystoupení mateřské školky, žáků základní školy, pejskařů z Holešova, klukovských hasičů. Počasí se vydařilo, účast diváků velmi dobrá, na dobrovolném vstupném se vybralo 4 820 Kč, večer zábava se skupinou MOTUS. Akce se vydařila. 22. 7. 2012 účast na hodové mši svaté v Libosvárech – 14 členů 28. 7. 2012 soutěž o pohár starosty SDH Loukov za účasti 18 družstev mužů a 10 družstev žen 28. 9. 2012 hody Loukov – průvod od KD do kostela a zpět ke KD. Po mši svaté se vysvětil nový kříž u hřbitova. Průvodu se zúčastnili hasiči z Loukova a Libosvár, myslivci, krojovaní – záhorácké kroje 29. 9. 2012 hodová zábava, hrála skupina MOTUS, akce se vydařila 1. 12. 2012 rozvícení vánočního stromku u školy – hasiči zajistili občerstvení 5. 12. 2012 Mikuláš – čerti – akce Loukov – Libosváry

2. Školení členů SDH

2. 2. 2012 školení řidičů v Kroměříži – 6 členů 11. 3. 2012 praktické cvičení na dýchací přístroje v Kroměříži – 11 členů 16. 3. 2012 porada starostů ve Zdounkách – 1 člen 21. 3. 2012 praktické cvičení zásahové jednotky v Kroměříži – 11 členů 22. 9. 2012 školení velitelů v Kroměříži – 4 členové 24. 11. 2012 školení strojníků – 5 členů

V letošním roce máme udělané zkoušky na 5 let pro velitele a pro strojníky, dále máme udělané revize na všechny dýchací přístroje a láhve na 5 let.

3. Údržba techniky

18. 1. 2012 technická prohlídka AVIE – Saniterák, Bystřice pod Hostýnem 20. 1. 2012 začalo se pracovat na převodu AVIE z Tachova na Obec Loukov, dále bylo ve Zlíně vyřízeno čidlo na průjezd mýtnou bránou a v Bystřici nové číslo pro Avii. 28. 3. 2012 provedena oprava transporteru u pana Plachého v Loukově, cena 7 000 Kč 28. 5. 2012 oprava transporteru – turbodmychadlo, převodovka – oprava trvá doposud, nebyly peníze 1. 10. 2012 začaly práce na opravě AVIE – vyklizení celého vybavení, odstrojování celé skříně, zkorodované díly, plechy, vyměněny. Čeká nás nástřik podvozku, nový lak a dokončení vnitřku nádstavby. Obec nám zakoupila 3 ks svítilen na helmy, 2 ks zásahových bot a vybavení na likvidaci hmyzu – kukly a spreje.

4. Brigádnická činnost

31. 3. 2012 proveden sběr starých vyřazených elektrospotřebičů, tato akce se ještě uskutečnila 1. 12. 2012 12. 5. – 30. 9. 2012 se provádělo sečení trávy na potoku od dolní zastávky až po hřiště – obě strany potoka 13. 8. 2012 natírání plotu školky barvou – 18 členů 23. 8. 2012 dokončení akce plotu 1. 10. 2012 začaly práce na opravě Avie, které trvají doposud. Do konce roku 2012 se odpracovalo cca 470 hodin. 1. 11. 2012 provedeno čištění kanalizace u Hlavičky Česťa, p. Kunze Jiřího. Prováděny terénní úpravy na pozemku pro výstavbu nové garáže, vykopání šachty na vodu, sečení trávy atd. Na brigádnické činnosti bylo odpracováno celkem 700 hodin.

5. Zásahová činnost

1. 1. 2012 požár kontejneru za zbrojnicí, účast 7 členů 10. 5. 2012 – asi 21:20 hod požár kravína, ustájené koně v Libosvárech. Po příjezdu jsme začali vyvádět koně společně s HZS Bystřice pod Hostýnem, dále zařídili čerpací stanoviště na potoku – dodávka vody na požářiště. Účast 9 členů. 29. 5. 2012 zásah proti vosám ve školce – ucpání otvoru proti návratu. Další zásah proti vosám byl na dětském hřišti na hradě. 7. 9. 2012 účast na pátrání po pohřešované osobě v obci Podhradní Lhota. Ztratil se tam večer člověk v lese. Asi po hodině pátrání byl nalezen a předán zdravotníkům. Účast 9 členů.

6. Účast na soutěžích – žáci

27.5.2012 Racková – N 2.6.2012 Rymice – 9. místo 3.6.2012 Vítonice – 10. místo 10.6.2012 Rychlov – 11. místo 17.6.2012 Sazovice – 11. místo 23.6.2012 Ludslavice – 9. místo 24.6.2012 Loučka – 6. místo 25.8.2012 Dřevohostice – 11. místo 8.9.2012 Tečovice 14.9.2012 Záhlinice Míškovice Loukov

Žáci se umístili ve středomoravském poháru na 14.místě. 12. 5. 2012 se konalo okresní kolo hry Plamen v Kroměříži. Žáci obsadili 16. místo, a na podzimním Plamenu v Šelešovicích v útoku CTIF 10. místo a v branném závodě obsadili 18. místo ze 45 účastníků.

7. Účast na soutěžích – ženy

Loukov – okrsek Zahnašovice Ludslavice Karolín – PHL Rymice – PHL Rychlov – PHL Provodovice – noční Brusné Opatovice Sazovice Lešná – noční Tučapy – PHL Dobrotice Paršovice Horní Újezd Nová Dědina – PHL Loukov – PHL Vítonice – noční Podhradní Lhota – PHL Nětčice – PHL Provodovice Vítonice Karolín – noční Pravčice – PHL

Ženy se na PHL umístily celkově na 3. místě.

8. Účast na soutěžích – muži

Muži se zúčastnili celkem 2 soutěží v Loukově – okrsek a Loukov – PHL.

AVIA – v roce 2012 najeto 1876 km. Transporter – v roce 2012 najeto 2257 km.

9. Závěr

Na závěr bych chtěl poděkovat starostovi obce Loukov Antonínu Zlámalovi a místostarostovi Ivovi Šenovskému za vstřícný přístup k klukovským hasičům a za finanční podporu od obecního úřadu. Také členům sboru, kteří se podíleli na činnosti v roce 2012 a popřát Vám všem do roku 2013 hlavně pohodu a zdraví.