ČINNOST SDH LOUKOV V ROCE 2015

Členská základna SDH Loukov měla celkem 64 členů, z toho je 37 mužů, 18 žen a 9 dorostů.
Činnost jsme v zahájili tradiční valnou hromadou na hasičské zbrojnici za účasti 38 členů a 4 hostů.
V tomto roce se naše družstva mužů a žen zúčastnila soutěží, pořádali jsme opět různé kulturní akce, prováděli jsme brigády pro naši obec, členové jednotky se zúčastnili školení, prováděli údržbu techniky a zúčastnili se zásahové činnosti.

1. Kulturní činnost
17.ledna: uspořádali jsme maškarní ples
14.února: vodění medvěda v obci
25.dubna: účast na pouti na Svatém Hostýně-Sv. Florián
8.května: oslavy 105 let od založení našeho SDH plus oslavy osvobození obce, ráno průvod do kostela, položení věnců u pomníku padlých, slavnostní schůze a odpoledne ukázky techniky okolních sborů, večer zábava na kulturním domě.
16.května: příprava a stavění maje, kopání díry
23.května: kácení máje, letos vzhledem ke špatnému počasí celý program probíhal na kulturním domě, ve večerních hodinách se máj skácela na hřišti.
23.května: účastnili jsme se ukázky s naší Tatrou na kácení máje v Rajnochovicích
19.července: zúčastnili jsme se hodové mše v Libosvárech
11.srpna: uspořádali jsme letní kino na hřišti TJ Loukov, promítalo se pásmo pohádek Jen počkej, zajíci a následně Postřižiny
23.srpna: uspořádali jsme pohárovou soutěž na hřišti TJ Loukov, zúčastnilo se jí 25 družstev mužů a 15 družstev žen, soutěž je zařazena do podniku PHL
18.září: účast na oslavách 110 let založení SDH Podhradní Lhota, odpoledne jsme tam měli ukázky naší Tatry a naší historické stříkačky Barborky
26.září: uspořádali jsme hodovou zábavu se skupinou Motus
27.září: účastnili jsme se hodové mše, průvod od kulturního domu do kostela a zpět
24.října: diskotéka na kulturním domě
21.listopadu: ukončení letošní sezony na zbrojnici
28.listopadu: zajištění občerstvení na rozsvícení vánočního stromu v obci
5.prosince: Zajištění chození Mikuláše s čerty po obci

2. Účast na schůzích
10.ledna: účast na valné hromadě ve Vitonicích
22.února: účast na valné hromadě okrsku Podhradní Lhota
21.března: účast na valné hromadě okresu Kroměříž ve Zdounkách
17.dubna: účast na okrskové schůzi v Podhradní Lhotě
20.listopadu: účast na poradě PHL, která se konala v místní restauraci Randevů,

3. Oslavy výročí našich členů
10.ledna: účast na oslavě kulatin naší členky Jany Olivíkové
7.února: oslava 70 let starosty našeho SDH

4. Účast na pohřbech
27.února: účast na pohřbu našeho člena bratra Vladimíra Olivíka

5. Brigádnická činnost
22.ledna: zapojeno ohřívání rozvodů vody ve zbrojnici z důvodu jeho zamrzámí
24.ledna: provedeno zateplení vrat u garážového stání naší Tatry 148
11.dubna: sběr starého železa a sběr nepotřebných elektrospotřebičů
Duben až září: po celou dobu probíhalo sečení břehů potoka v obci
1.-30. května: probíhaly terénní úpravy kolem základny na hřišti
4.srpna: úprava a prokypření všech dopadových a hracích ploch na dětském hřišti v areálu TJ
30.srpna: účast na pořádání barum rally na Trojáku
23.září: vykopání a usazení roury na kácení máje na hřišti TJ
17.října: proveden sběr nepotřebného elektroodpadu

Celkem jsme odpracovali na těchto brigádách 600 hodin

6.Soutěžní činnost
V letošním roce se soutěží zúčastnilo družstvo mužů a družstvo žen. Družstvo mužů se zúčastnilo celkem 9 soutěží, které byly převážně zařazeny v PHL, kde obsadili celkové 26. místo s 6 body.
Družstvo žen letos navštívilo celkem 20 soutěží, z toho 12 soutěží bylo zařazeno v PHL a ostatní soutěže se konaly převážně v okrese Přerov. V PHL obsadili celkové 9. místo se 42 body.
Dále jsme uspořádali 13. ročník soutěže o Putovní pohár starosty SDH, který se opět vydařil a podařilo se nám udržet naši soutěž v PHL i pro příští rok. Zároven se nám podařilo vyřešit otázku soutěžního stroje, který nám už vzhledem ke svému stáří v loňském roce vypověděl službu. Za pomocí finanční zápůjčky schválené obecním zastupitelstvem jsme pořídili stroj nový, má vyšší výkon a v letošním roce se obě naše družstva s tímto strojem seznamovala. Zároveň jsme ještě letos dokoupili další potřebné vybavení, které nám nahradilo opotřebovaný materiál.

Soutěže absolvované v roce 2015

Ženy

Datum Místo konání Výsledný čas Umístění
17.5.2015 Radíkov 24,57 5. místo
23.5.2015 Rychlov PHL 22,4 9. místo
6.6.2015 Provodovice 20,08 5. místo
14.7.2015 Tečovice 23,23 13. místo
20.6.2015 Rymice PHL 19,19 4. místo
5.7.2015 Tučapy PHL 34,53 11. místo
11.7.2015 Špičky 18,56 7. místo
12.7.2015 Paršovice 36,01 14. místo
18.7.2015 Karolín PHL 32,06 9. místo
18.7.2015 Kašava,noční 1. místo
19.7.2015 Nová Dědina PHL 24,18 8. místo
25.7.2015 Roštění PHL 18,82 5. místo
1.8.2015 Zahnašovice PHL 27,84 11. místo
1.8.2015 Vítonice noční N N
8.8.2015 Podhradní Lhota PHL 24,56 8. místo
15.8.2015 Nětčice PHL 20,37 12. místo
22.8.2015 Loukov PHL 23,16 11. místo
30.8.2015 Vítonice PHL 19,89 10. místo
5.9.2015 Pravčice PHL 19,27 7. místo

Ženy B

Datum Místo konání Výsledný čas Umístění
22.8.2015 Loukov PHL 51,58 15. místo

Muži

Místo konání Umístění
Tučapy PHL 17. místo
Nová Dědina PHL 20. místo
Kašava noční
Roštění PHL 23. místo
Zahnašovice PHL 28. místo
Vítonice noční 8. místo
Loukov PHL 16. místo
Pravčice PHL 26. místo
Okrsková soutěž 3. místo