ČLÁNKY : Obec Loukov

Informace k dani z nemovitých věcí

Od července 2020 je v obci Loukov platnosti nová katastrální mapa. Jelikož u mnoha vlastníků nemovitostí došlo ke změně ve výměrách parcel nebo změně druhu pozemku je nutné podat nové přiznání k dani z nemovitosti na finanční úřad. Kdo si nebude jistý a bude si chtít ověřit změny ve výměrách oproti původnímu stavu, může si informace ověřit i přímo na Obecním úřadě v Loukově. Tiskopisy pro přiznání si můžete vyžádat také v kanceláři obecního úřadu.

Obnovení školních spojů od pondělí 7. 12. 2020

Zlín, 3. 12. 2020 — Již od pátku 4. 12. 2020 bude v oblasti Kroměříž zahájen plný provoz všech linek, včetně linek dálkových. Všechna covid omezení budou zrušena.
Plné obnovení školních spojů bude realizováno od pondělí 7. 12. 2020, a to ve všech provozních oblastech. Další podrobnosti jsou postupně aktualizovány zde: https://www.id-zk.cz/castecne-obnoveni-provozu-skolnich-spoju-od-23112020.

Prioritně jsou obslouženy školy a školská zařízení a v případě redukce se omezují dálkové spoje a nedělní bohoslužby.

Ukončení odběru odpadových pneumatik v Odpadovém centru na Chvalčově

Na základě rozhodnutí Rady obce Chvalčov č. 43/2020/17 ze dne 18.11.2020 dochází s platností od 1.1.2021 k ukončení odběru odpadových pneumatik v Odpadovém centru na Chvalčově.

Kam tedy správně s použitými pneumatikami?

a věděli jste, že

– Pneumatiky lze ekologicky zlikvidovat či recyklovat pro další využití?
– Z recyklovaných pneumatik lze vyrobit dětská hřiště, sportoviště a další užitečné výrobky?
– Zakoupením pneumatiky automaticky zaplatíte za její recyklaci?
– Sběrný dvůr či dokonce černá skládka nejsou ta pravá místa pro odevzdání použitých pneumatik.

Odevzdávejte použité pneumatiky na místa zpětného odběru.
Zpětný odběr se provádí:

– Bez vazby na nákup zboží či služeb.
– Bez ohledu na značku pneumatik.
– Bezplatně.

ELT Management Company Czech Republic, s.r.o. jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a likvidaci pneumatik. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí.

Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.
Nejbližší sběrná místa jsou Bystřici pod Hostýnem a jedná se celkem o 3 sběrná místa – adresa sběrných míst viz. níže. Žádáme občany, aby použité pneumatiky vozily zde, případně si mohou vybrat ze seznamu odběrných míst, která jsou uvedena na MŽP www.mzp.cz/cz/odber_pneu anebo na www.eltma.cz.

Nejbližší sběrná místa:
Tomáš Duroň, Přerovská 89, BpH (bývalý areál firmy Lidrukov)
Autoservis Sanitrák, Za Drahou 1276, BpH
Lukáš Hošťálek, Meziříčská 1614, BpH (benzinka Shell)

1 2 3 31