ASPV Loukov z.s. Zápolení na dálku 13.12.2017

Od října 2017 se v kulturním domě schází smíšené družstvožáků a žákyňASPV Loukov a zkoušírůzné sportovní hry,při kterých se rozvíjíjejich sportovnívšestrannost.
Jednou z možností sportovního vyžití je zapojení do celostátní soutěže ČASPV„Zápolení na dálku“.
Soutěž spočívá v provádění různých sportovních disciplín, které můžeme uskutečnit v prostorách kulturního domu.

Co nám ZÁPOLENÍ NA DÁLKU přináší?
• Porovnání výkonů dětí a mládeže v rámci ČASPV a dané věkové kategorie.
• Pět nenáročných a snadno realizovatelných soutěžních disciplín.
• Využití běžného nářadí a náčiní.
• Zábavu, inspiraci, motivaci,účastnický list pro každého, diplomy a věcné ceny pro vítěze jednotlivých kategorií.

Soutěžní disciplíny jsou:
• skok z místa
• hod míčem ze sedu
• člunkový běh
• přeskoky přes švihadlo
• ručkování kolem lavičky

Zápolení nám zabralo několik hodin nacvičování disciplín, zlepšování a dosažení co možno nejlepších výkonů. Výsledné časy, počet hodů, počet skoků, jsme odeslali do Prahy a čekáme na vyhodnocení celé soutěže.